Göteborg Nonstop - Lite mer än paddanbåtar

Annons

Debattör slaktar spak krogutredning: En närläsning av Mattias Svensson

2012-02-07 av ozelot

Fredrik Spaks uppmärksammade rapport Krog och hälsa beställdes av en fraktion i Social Resursnämnds utskott enbart med syftet att driva igenom förkortat öppethavande på krogen. Som man frågar får man svar. Ändå har väldigt få läst rapporten, än mindre de politiker som nu glatt kastar sig in i debatten i olika medieundersökningar.

En som ändå orkat traggla sig igenom den ganska illa skrivna, snåriga och motsägelsefulla rapporten är Mattias Svensson, skribent på tidskriften NEO samt författare till boken Glädjedödarna – en bok om förmynderi (Timbro 2011). Jag fick hans text i mejlen under måndagkvällen. På bara 2 A4 sidor lyckas han slå stora delar av Spaks drygt trettiosidiga nykterhetspamflett i spillror. Jag tar mig friheten att citera den rakt av:

Våld och alkohol: Vad har hänt i Sverige?
Våldet verkar inte ha ökat med senare öppettider i Sverige. Under 1990-talet
ökade både antalet serveringstillstånd och i större städer utökades öppettiderna
från senast tre till senast fem, bland annat eftersom svartklubbar tidigare tillgodosåg
människors önskan att roa sig senare. Samtidigt som serveringstillstånden blivit fler
och öppettiderna längre är det oklart om våldet ökat. BRÅ konstaterar exempelvis
att ”ungefär en lika stor del av allmänheten uppger att de utsatts för våld år 2006 som
exempelvis år 1990.”

Restaurangerna kan snarare ha bidragit till att minska våldet. Att fler dricker på
restaurang pekas ut som en av orsakerna till att alkoholrelaterat dödligt våld minskat
kontinuerligt under 1990-talet och 2000-talet (BRÅ 2011:5). Sådant våld sker vanligtvis
i lägenheter, och har alltså minskat när fler svenskar går ut mer. Samma rapport nämner
att alkoholmissbruk minskar bland folk under 50 år liksom berusningsdrickande
bland folk under 40 år. I Socialstyrelsens dödstalsregister ligger den alkoholrelaterade
dödligheten still och minskar snarare något.
Krog och hälsa drar stora växlar på att mycket våld är koncentrerat till helger och
hör samman med drickande. Men om problemen alltså inte blivit värre med senare
öppettider och fler serveringstillstånd, blir frågan vad som skulle bli bättre med en
återgång till den tidigare restriktiva linjen.

Göteborg: Fler ställen utan ökat våld
I Göteborg ökade inte våldet, trots betydligt fler femställen. Den statistik som anförs

i Krog och hälsa rörande våldet i Göteborg är inkomplett. Uppgifter saknas om antalet
våldsincidenter innan krogarna fick femöppet 1995. Statistiken i rapporten stärker dock
slutsatsen att våldet inte beror på öppettiderna.

Tittar man på våldsstatistiken (sid 9) respektive femöppna ställen (sid 6) ser vi att
mellan 1998 till 2004 ökar antalet femöppna ställen i Göteborg från 10 till en toppnivå
på 26 femöppna ställen, samtidigt som anmält våld i staden snarare minskar något
(2001 något högre pga EU-toppmötet). Detta är ett anmärkningsvärt bra resultat med
tanke på att våldsanmälningarna nationellt sett ökat kontinuerligt under samma period.

Från 2005 ökar våldsanmälningarna även i Göteborg, intressant nog samtidigt som
antalet femöppna ställen minskat. Köer och trängsel runt färre ställen skulle kunna vara
en bidragande orsak till fler anmälda våldsincidenter, men de beror enligt Krog och
hälsa i huvudsak på en ökad benägenhet att rapportera. Inte ens Spaks rapport hävdar
alltså att våldet har ökat i Göteborg, trots de femöppna krogarna.

Ett selektivt internationellt vetenskapsunderlag
Generösare öppettider kan ge bättre arbetsmiljö. Krog och hälsa hävdar att ”Det

finns ett starkt vetenskapligt stöd för att det finns ett samband mellan krogarnas sena
serveringstider och våld.” I Norge har våldsbrotten minskat med striktare öppettider.
Man bör notera att minskningen i studien är 16 procent per timme, inte de 20–60
procent som exempelvis IOGT-NTO hävdat i debatten. I själva verket finns både studier
som visar ett samband mellan öppettider och våld och studier som inte visar det. Den
norska studie som Krog och hälsa refererar sammanfattar ett flertal sådana studier
och deras olika resultat. Exempelvis visar de flesta utvärderingar av Englands fria
öppettider ”ingen uppenbar inverkan på våldsbrott och oordning” (Hough och Hunter,
2008).

”Arbetsmiljön för personal inom en rad yrken skulle också förbättras [med tidig
stängning].” är ett annat påstående i Krog och hälsa. En rapport från Reykjaviks
liberalisering av öppettiderna år 2000, från tvåstängning till mer eller mindre
fria öppettider motsäger detta. Denna förändring förenklade nattpassen för polis
och akutpersonal genom att mildra puckeln av köer, våld och incidenter kring
stängningsdags. Trots att polisinsatserna ökade med 14 procent i innerstan och
akutmottagningarnas belastning ökade med 3 procent totalt (31 procent under
utvärderade nätter) genom fler alkoholrelaterade skador, så var det inte samma
koncentration vid en tidpunkt när krogarna inte stängde tidigt och samtidigt. För
taxichaufförer blev fördelen är ännu tydligare. Även krögarna är nöjda, 48 procent
uppgav sig ha fler gäster efter liberaliseringen och att de stannade längre, trots att de
kom senare. (Ragnarsdottir m fl, 2002) Även med ökat våld och merarbete för polisen
kan den sociala situationen i stort alltså vara en förbättring med friare öppettider.

Ensidig problemfokusering
Längre öppettider ökar människors självbestämmande och stadens

attraktionskraft. Krog och hälsa är ensidigt fokuserad på att associera problem till
Göteborgs restauranger och deras öppettider. Störd nattsömn för några boende anses
vara tillräckliga argument för att stänga krogar klockan två, fast många svarande i
enkäten menar att det är en rimlig nackdel om man väljer att bo i innerstaden. Likaså
hänvisas till en studie som kopplat några minuters ökad arbetsfrånvaro bland unga
kvinnor (men inte bland män) till ökade öppettider i Storbritannien.

Samtidigt är fördelarna med nattlivet helt utelämnade, trots att både socialt umgänge
och människors självbestämmande är vedertagna folkhälsofaktorer. Att människor
tar vara på möjligheten att vara ute sent på lokal och dricka och dansa diskuteras över
huvud taget inte som något positivt eller önskvärt. Inte heller diskuteras möjligheten att
locka turister och kompetent arbetskraft till staden genom ett levande nattliv.

Reykjavik omskrivs exempelvis efter sina generösare öppettider positivt i ett flertal
researtiklar. ”Reykjaviks nattliv är enligt vissa en anledning i sig att åka till Island. Här
finns barer och nattklubbar för alla smaker och efter några nätter har du säkert hittat
dina egna favoriter.” (Vagabond 2 – 2008 ”Reykjaviks vilda nattliv”) ” Islands nattliv är
lika hett som de varma källorna” (Aftonbladet resa 2002-11-19).

En stad med ett levande nattliv ger både ekonomiska och personliga fördelar som av
någon anledning helt utelämnats ur Krog och hälsa. Som underlag för avvägning och
beslut kring lämpliga öppettider är den även av detta skäl högst bristfällig.”

Källor:
Aftonbladet resa ”Röj hela natten lång i heta Reykjavik” 2002-11-19

BRÅ Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007 Kapitel: Misshandel
BRÅ Det dödliga våldets utveckling – Fullbordat och försök till dödligt våld i Sverige på
1990- och 00-talet, Rapport 2011:5
Hough och Hunter, The 2003 Licensing Act’s impact on crime and disorder – An
evaluation
, 2008

Ragnarsdottir, Kjartansdottir, Davidsdottir Effect of extended alcohol serving-hours in
Reykjavik
, 2002.

Rossow och Norström The impact of small changes in bar closing hours on violence. The
Norwegian experience from 18 cities
, 2011.

Spak, Kadesjö, Berander Krog och hälsa, Göteborg 2011. Rapport från Socialmedicin,
Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet.
Vagabond 2 – 2008 ”Reykjaviks vilda nattliv

Kommentarer på Debattör slaktar spak krogutredning: En närläsning av Mattias Svensson

 1. Inser när jag läser min text att en referens saknas (och det heter förstås Socialstyrelsens dödsorsaksregister). Socialstyrelsen Dödsorsaker 2010. http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2011/2011-7-6
  Se Diagram 46, sid 54
  ”Dödstalen för både kvinnor och män har under de senaste åren legat på en rätt stabil nivå, även om en långsiktig minskning kan skönjas för män.”

 2. Tjock-Steffe

  Jag har ingen riktig åsikt om fem-tillstånd eller ej. Men detta var riktig dynga i sann Timbro-anda.

  Hela ”Våld och alkohol: Vad har hänt i Sverige?” faller med ”…och har alltså minskat när fler svenskar går ut mer.” då det vad jag vet inte finns något direkt belägg för att folk går ut mer för att krogen är öppen längre. Det är nog snarar en störe trend i samhället. Folk går ut mer, inte minst för att det är otroligt mycket billigare att gå ut idag. KPI för en öl för tjugo år sen ligger väl runt 60-80kr om jag inte missminner mig.

  Mattias konstarerar vidare att problemen inte blivit värre. De sena öppettiderna skulle mycket väl kunna ha gjort det värre, bara det att trenden var starkare åt andra hållet.

  Under rubriken ”Göteborg: Fler ställen utan ökat våld” skrivs rent dravel som inte alls behöver vara kopplat till krogmiljön. Finns inga relevanta siffror, så redovisa inga, något som givetvis också bör gälla Spak.

  Sen (lustigt nog…) under rubriken ”Ett selektivt internationellt vetenskapsunderlag” skrivs följande: ”Trots att polisinsatserna ökade med 14 procent i innerstan och
  akutmottagningarnas belastning ökade med 3 procent totalt (31 procent under
  utvärderade nätter) genom fler alkoholrelaterade skador, så var det inte samma
  koncentration vid en tidpunkt när krogarna inte stängde tidigt och samtidigt. ” utan att reflektera över att detta definitivt emot författarens huvudtes om att negativa konsekvenser inte skulle öka med liberalare öppettider (bara inte mot just det nämnda arbetstidsargumentet).

  Nejdu, det där gör du mycket bättre själv Marcus. Din intervju med Herr Albrektsson var mycket intressant. Sen vill jag bara poängtera att det knappast är något konstigt att man begär en utredning om eventuella negativa konsekvenser av en samhällsföreteelse. Sådant görs hela tiden och med rätta. Knappast skall Spak göra en totalredogörelse med hur glada turister blir eller dylikt. Det kunde iofs vara av intresse för en egen utredning.

  Skriv dina egna texter och lägg en liten länk. Detta håller inte måttet för non-stop i mina ögon och är snarast kontraproduktivt i sakfrågan.

 3. Tjock-Steffe: Jag måste säga att jag inte riktigt hänger med i dina invändningar, då jag tycker de är presenterade lite rörigt.

  Angående att jag citerar texten i sin helhet beror på att jag tycker att det är relevant, det är intressant för läsekretsen att få en vinkling på Spaks rapport, samt att jag helt enkelt inte tror att det finns en länk då texten mig veterligen inte ligger uppe någonstans. Jag fick den som ett vanligt doc-dokument.

  Dessutom tycker jag det är ärligare att låta Mattias text tala för sig själv, jag håller med om många av hans argument men vill inte låtsas som det är mina egna.

  Det är inget konstigt att kommunen beställer en utredning, däremot är det väldigt konstigt att man i så fall beställer en helt enögd rapport från en forskare som ett halv år tidigare gått ut i nykterhetsrörelsens egna magasin (accent) och sagt att han är är emot alkohol i stort och vill korta ner öpettiderna. Dessutom att Social Resursnämnd (delar av) tycks basera sin ”kuppartade” nedstängning enbart på denna. Det är en fullständig skandal.

  Men jag hänvisar din kommentar vidare till Mattias själv så får vi se om han vill svara.

 4. Tjock-Steffe/

  Alltid bra med kritiska och vakna läsare. Här kommer svar.

  1. Det är BRÅ (sid 8 i rapporten) som nämner restauranglivet som förklaring till minskat dödligt alkoholrelaterat våld. Du menar att detta i sin tur beror på lägre restaurangpriser. Är inte säker på att det är hela förklaringen. Om krogen stänger tidigt lär det om inte annat bli fler efterfester, och då tenderar ju folk att vara som fullast. Men det är i vilket fall dina egna spekulationer.
  Och apropå sådana: ”De sena öppettiderna skulle mycket väl kunna ha gjort det värre, bara det att trenden var starkare åt andra hållet.” Visst. Så skulle det kunna vara. Men det vet vi inte.
  Jag har nöjt mig med att redovisa kända fakta och resonemang. Där är det i Sveriges och Göteborgs fall svårt att hävda att femöppna krogar ökat våldet eftersom våldet inte verkar ha ökat.

  2. De siffror som finns i Spakrapporten visar att antalet femöppna ställen kunde nästan tredubblas 1998-2004 utan att anmälda våldsincidenter i området ökade.

  3. Jag skulle aldrig få för mig att hävda att senare nattliv alltid kommer utan negativa konsekvenser. Sådana fall och studier finns, liksom motsatsen. Precis som jag skriver.
  Det konstiga är ju att våldet inte verkar ha ökat överallt och väldigt mycket när betydligt fler folk är i omlopp på stan. Kanske kan det ibland också vara ett skydd, fler vittnen etc åtminstone så länge man undviker trängsel och köer. Vad en del studier visar är att ökat våld inte behöver vara ett konklusivt argument för att stänga krogarna tidigt. Det är som jag skriver: ”Även med ökat våld och merarbete för polisen kan den sociala situationen i stort alltså vara en förbättring med friare öppettider.” För att dra en parallell: Om en stad får dubbelt så många invånare och våldsbrotten därmed ökar något är inte det ett konklusivt argument mot att tillåta inflyttning.

  4. Visst kan det vara relevant att bara utreda negativa konsekvenser. Men man bör vara öppen med att detta är vad man gör och att underlaget för beslut därmed är långtifrån fullständigt. Spakrapporten beaktar bara negativa faktorer (Även om de redovisar fakta som talar emot så beaktar de inte detta. Jämför med mitt inlägg och resonemang i punkt 3 så ser du skillnaden), men drar ändå tvärsäkra policyslutsater och hävdar dessutom att det är vetenskapligt. Det är inte seriöst.

Pingbacks på Debattör slaktar spak krogutredning: En närläsning av Mattias Svensson

 1. Pingback: SNÄLLLA SKRIV PÅ | Skicka vidare | Behåll 05-tillstånden på Krogarna i Göteborg! | namninsamling.se | | Krizz Dee Light - Deelight in Many Ways |

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Bloggar

Bloggarna är våra skribenters mer personliga uttryck.

Chawki

Uppdaterad 2020-07-07

  Jag vaknar halv sex på morronen. Kikar in på min son. Han ligger med benen uppslängda över täcket. Den lille prinsen under två vaktande änglar. Jag funderar fram och tillbaka på om jag ska gå ut och ta en cigg eller inte. Kommer fram till att en cigg mer…

Läs Chawkis blogg...

Nina

Uppdaterad 2018-04-01

Du stillnar död i min snömun, så lik en katatonisk lem, en urtagen av barmhärtighet sederad. Ett sovande trapphus, ett bortglömt dike, rännsten. Eldhärjad och bar rör jag mig mot tornet. Det lossas och lassas, besviket hänger brösten, vissnade, torra. Jag är tre dagar sen, allt skall brinna. Det som…

Läs Ninas blogg...

Tuores

Uppdaterad 2020-03-17

Gud talade till mig genom denna gren, under denna gren talar jag till Dig. Vid Din sida nära havet anar jag skepp som lyfter. Vid Din sida nära havet känner jag skepp som kommer. Det står en brygga av guld på min jord, där väntar jag på Dig. Den bleka…

Läs Tuoress blogg...

Stefan Falck

Uppdaterad 2020-05-22

Dr Bosanders lyckliga memoarer i pastellblått Det va en solig eftermiddag i mitten av maj Det började jummo vräfa zutonkel in das operahouse. En smal strimma av sol sken på levnadsexperten Barbarellas  ljuva lår och Dr Bosander spanade genom tystnaden i lägenheten efter ett skepp som tar sig genom tidsåldrarna…

Läs Falcks blogg...

Primadonnan

Uppdaterad 2020-05-17

Kycklingfärs Salt Citronpeppar Svartpeppar Så rör man ihop det så det går in ordentligt, jag kommer inte ihåg hur mkt jag hade, men det spelar ingen roll. Så lägger man det i en penslad glasform  med olja och kinasoja Man plattar ut den så den täcker formen Penslar med samma…

Läs Primadonnans blogg...

Johnny Larsson

Uppdaterad 2020-02-28

Här kommer några rader om Brötz den 19 februari. i första set så äntrar Ferdinand Bergström från Oslo scenen för att spela solo på gitarr  och det gör han på ett briljant vis, han är tekniskt driven och snabb i fingrarna  men det känns aldrig som ett onödigt uppvisningsspel utan…

Läs Larssons blogg...

KakaDua

Uppdaterad 2019-03-08

När politikerna i riksdagen gick i biologisk kohort och började dela ut skattepengar till aktiemarknaden utan omvägar genom det nya pensionsystemet och vi alla fick oranga kuvert då var det så att jag försökte hålla fast lite det gamla genom att delegera det jag kunde tillbaka till staten genom räntepapprena…

Läs mollers blogg...

Wheeler

Uppdaterad 2018-02-23

På Folkteaterns facebooksida går det att läsa i en kort intervju hur Pelle Ossler tycker tystnaden är det bästa ljudet. Det är just i den tystnad som kommer efter en ton som ger just den tonen sin karaktär. Utan tystnad blir tonen en konstant företeelse, något oändligt som aldrig tar…

Läs Wheelers blogg...

ozelot

Uppdaterad 2017-03-22

När jag var i Maryland. Och fortfarande bara ett frö till den jag skulle. Skolbuss, cigarettglöd från de svartas uthus. Bilar som passerar genom prärier i hög hastighet. Jag genade ibland genom en majsåker. Genade mycket på den tiden. Jag visste. Även i dag vet jag. Att den varelse som låg…

Läs ozelots blogg...