Göteborg Nonstop - Lite mer än paddanbåtar

Annons

Finns det en astrologisk koppling till pandemin?

2020-11-14 av Goteborg Nonstop

Nu har jag tröttnat på att skriva krönikor med tips baserade på min egen dagbok. Jag tänker att jag ska fördjupa mig i ämnen istället, och kanske intervjua en och annan intressant person. Eftersom jag är intresserad av astrologi och världen tycks vara i kaos har jag grubblat en del på hur planeterna står när det är så här turbulent.

Vad är egentligen astrologi tänker du nu? Många kallar det för pseudovetenskap och hokuspokus och det är alldeles gratis att tänka så. Vårt vetenskapliga paradigm bygger ju på att en enkel beviskedja ska etableras för att något ska vara sant. Nämligen orsak-verkan. Att experiment ska upprepas, annars tror man helt enkelt inte på det. Astrologi bygger på ett annat grundantagande. Nämligen att vi inte är så jäkla speciella som vi tror utan ingår i en större helhet som vi inte helt och hållet kan förklara med begränsade mänskliga experiment.

Några påståenden som du kan grubbla på om du vill: Kan det vara så att våra liv speglas och påverkas rent fysiskt av himlakropparnas lägen och att detta formar även våra karaktärer? Är det möjligt att våra liv och himlakropparnas lägen växelverkar med varandra och att allt levande påverkas av samma naturliga krafter? Att människan – mikrokosmos – är en spegelbild av världsalltet – makrokosmos? Och om det är så, måste det vara en motsats till en mer ”vetenskapligt inriktad” världsbild?

Jag känner två personer som har mer fördjupad kunskap om astrologi än jag själv så därför vände jag mig till Lars Andersson (exman, vårdarbetare, skådespelare och regissör, dock ej i den ordningen) och Kiki Blomkvist, (medmamma, astrolog, expert på Jungfru Maria och numera prästutbildad kustbo). Lars hade bråttom till Härnösand för han skulle hälsa på sin mamma Anita och gratulera henne på födelsedagen och Kiki hade ont i kroppen men jag fick ändå en del artiklar, tankar och resonemang som jag delar i veckans text.

Det är svårt att skriva om ett ämne som detta, jag ryggar faktiskt själv, eftersom jag ofta får taskiga kommentarer efter minsta lilla astro-update på sociala medier. Allt blir förenklingar och det låter bombastiskt, det man skriver, men det får vara så nu. När man kommer ut som mystiker blir det alltid rabalder. Jag tycker inte man ska göra reklam för sig själv i en krönika men läs gärna Modersgölen, min senaste bok, om du är intresserad.

Det finns forskning kring astrologi också. Det kallas inte vetenskap just nu, men är intressant ändå. Man kan helt enkelt studera om vissa fenomen, händelser och även personlighetsdrag har något kosmiskt gemensamt, alltså astrologisk karta kontra mänsklig aktivitet och jordliga skeenden. Man har funnit astrologiska dokument från gamla Babylon, cirka 1600 år före vår tideräkning.

Och du. Få inte panik över den fria viljans vara eller inte vara och anklaga mig inte genast för tro att ödet styr över allt och alla nu. Redan dom gamla grekerna deklarerade ju att: ”Din karaktär ÄR ditt öde.” I din karaktär ingår även drivkraft framåt och i mänskligheten gemensamma (himla) kropp ryms både goda framsteg och vansinnig destruktivitet. Med tanke på att vi människor till stor del består av vatten och månen lyfter tidvatten så är det möjligt (för vissa till och med självklart) att dessa transiter också påverkar oss. Människan är inte en separerad enhet som är frikopplad från universum, även om vi länge gärna velat tro det.

Min fråga utifrån detta resonemang och världsbild lyder så här:

Nu har vi en pandemi. Det har tidigare funnits pandemier som är dokumenterade tidsmässigt. Har alla dessa pandemier något gemensamt astrologiskt?

Lasse svarade direkt: Faktum är att jag själv reflekterat över Saturnus/Pluto konjunktionen som också sammanfallit med spanska sjukan och med polio.

Det visar sig sen, när jag orienterar mig i denna astrologiska transit, att genom historien har många av dom största farsoterna och pandemierna sammanfallit med denna specifika konjunktion. Detta är alltså möten mellan den globala Jupiter, som är expansionens- och kunskapens planet och den mer dubbelbottnade Pluto, hemligheternas, dödens men även återfödelsens och transformationens planet. Astrologin hävdar att Pluto styr allt som är dolt – från virus till regeringskonspirationer. I romersk mytologi är Jupiter (Zeus i grekisk mytologi), alla gudars gud – himlens härskare… och Pluto (eller Hades, hos grekerna) underjordens gud. Du kan själv tänka ut vad som händer när dessa två motsatta energier stöter på varandra. Jupiter expanderar Plutos mörka krafter. Jupiter skapar ny kunskap. Men det gör ont att lära sig, det kostar uppenbarligen när dessa motsatser utmanar varandra.

Dom tre Jupiter-Pluto-konjunktionerna 2020 äger rum:

4 april: Stenbocken 24 grader

30 juni: Stenbocken 24 grader

12 november: Stenbocken 22 grader

Men det har varit mer komplicerat än så 2020. Jupiter har rört sig i närheten av Saturnus, Pluto och South Node hela året och trasslat, men i april hamnade den alltså i konjunktion för första gången. Då i Stenbocken, tecknen på detta syntes redan i strukturer och ekonomi.

Jupiter-Pluto konjunktioner förekommer var 13 år. Även om inte alla möten är riktigt lika dramatiska, sammanfaller några av historiens mest förödande farsoter verkligen med Jupiter-Pluto-konjunktioner.

Några exempel, jag skulle kunna rabbla flera:

1981 HIV Outbreak: Jupiter och Pluto i Vågen

1918 Spanish Flu Pandemic: Jupiter och Pluto i Kräftan

1771 Russian Plague: Jupiter och Pluto i Stenbocken

The Black Death of 14th Century Europe: Jupiter och Pluto i Väduren (dödade 60% av Europas befolkning.

The Plague of Athens (430-427 BC): Pluto i Stenbocken

När lättar det (kanske)?

Jupiter lämnar sin utmanade position i Stenbocken och går in i Vattumannen den 19 december och detta markerar en tid med global innovation som kommer att pågå under 2021. Och den 21 december 2020 kommer Jupiter och Saturnus att förenas i Vattumannen och bilda det som kallas den Stora Konjunktionen, det sker en gång var 20:e år och kan visa på enorma framsteg. Men vi måste orientera oss långsamt, eftersom en försiktig Saturnus stoppar upp den hänsynslösa hastighet som Jupiter föredrar.

För dig som undrar vad ett horoskop är:

Ett horoskop är en beskrivning av en person, som utgår från vilka stjärntecken Solen, Månen och planeterna Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, och Saturnus… samt beräknade punkter som Ascendenten, Medium coeli och månknutarna ligger i vid födelseögonblicket… och dels vilka vinkelförhållanden himlakropparna i detta ögonblick stod i förhållande till varandra. De vanligaste vinkelförhållandena är konjunktion (0°), sextil (30°), kvadratur (90°) och opposition (180°). I modernare tid har även Uranus, Neptunus, Pluto, Chiron samt ibland ett antal mindre betydande asteroider och dvärgplaneter kommit att inkluderas. Horoskopet är indelat i de tolv tecknen och varje tecken är 30 grader. Man räknar också ut vinklar mellan planeter och punkter så som stjärnhimlen såg ut vid födelseögonblicket. Man delar också in horoskopet i 12 delar som kallas hus. Varje planetposition och konstellation betyder och har alltid betytt samma sak och oberoende av vilken astrolog som räknar ut horoskopet blir resultatet alltid detsamma. Ett undantag är husindelningen som varierar beroende på vilket hussystem man använder, och i det hänseendet finns det många olika skolor.

Det var lördagens krönika det. Petra Revenue heter jag, jag skriver och regisserar inom teater, film och tv samt skriver prosa och är sidekick i radioprogrammet SöndagsMorgan. Förutom detta undervisar jag och handleder projekt. Text är både min passion och mitt levebröd. Det du får läsa här formulerar jag för nöjes skull. Hälsa gärna på mig här: http://www.petrarevenue.n.nu/

För dig som vill läsa mer, här är en astroläsning av amerikanska valet gjord i januari och en artikel som fördjupar det jag skrivit om: https://astrotalk.com/astrology-blog/us-presidential-election-2020-astrology-prediction/ https://astrostyle.com/plagues-pandemics-jupiter-pluto-conjunctions-in-history-what-astrology-knows/

Min bok Modersgölen som både är en relationsroman och ett försvarstal för min världsbild: http://www.lindelows.se/1100/1100.asp?id=5442&fbclid=IwAR3kKZTfirsk26fp2JvnkKP2S-3K59_0irUJv0D4Vv-qViqSJ8AiSSCSegs

Ovanstående text är en krönika och är författarens egna uppfattning av verkligheten.

Bloggar

Bloggarna är våra skribenters mer personliga uttryck.