Göteborg Nonstop - Lite mer än paddanbåtar

Annons

True Colors: Utställning på Fabriksgatan 48

2015-12-11 av ozelot

trueUtställningen TRUE COLORS kretsar kring färgfotografiets utveckling under årtiondena och främst då färgåtergivningen. Här finns en politisk dimension då de de tidiga emulsionerna bättre återgav ljusare hudtoner, och det är först senare i och med t.ex lanseringen av Kodak Gold som industrin närmade sig det som kan kallas True Colors. Cindy Laupers brottarhit användes också med framgång i reklamfilmerna för produkten.

”Colour photography is not bound to be “faithful” to the natural world.
Choices are made in the development and production of photographic
materials.” (Winston, 1996)

I utställningen på Fabriksg. 48 fortsätter Maja Franzén och Mathilda Franzén sitt samarbete på temat seende, perception och visuell representation. Denna gång tar de fäste på färgfilmens politiska historia. I fokus står de referenskort – så kallade Shirley cards – som Kodak framställde i olika upplagor mellan 1940 och 1990. Avsikten var att ge anställda i amerikanska fotostudior en bild att kalibrera sin utrustning efter, så att korrekt färgåtergivning kunde garanteras åt företagets kunder.


TRUE COLORS

Maja Franzén & Mathilda Franzén
Fabriksg. 48
Fredag 11 december kl 17 – 21

Artster-skådning i Gårda

2015-04-11 av ozelot

garda1Ni känner förmodligen redan till det, men Gårda pyr av hemligt liv under eftermiddagen och kväll. Flera aktiva gallerier håller öppet hus, det blir gammal pizza ur containrar och musik med massa dissonans och konsonans. Hit kan du bege dig på artster-skådning i artsterns naturliga habitat.

Wollmars, Koloni Gårdaskolan/Smatten
Fabriksg. 48
Tritongatan 5 Fabriksgatan 30
Kungliga Containerakademin &
Studio Chanslös

Wollmars
Jessica Sanderheim
Pernille Elida Fjoran
————————————————————————-
Gårdaskolan/Smatten
————————————————————————-
Fabriksg. 48
Kerstin Björk

————————————————————————-
Tritongatan 5 / Koloni
JIN&DAUN
Stenkaks-Dj: Barrie Sutcliffe (Från Gårdas Stenkakssällskap)

Mat: Nils Hansson från Kungliga Containerakademin säljer pizza
————————————————————————-
Fabriksgatan 30
Utställning, experiment & releasefest för Tidningen Jelly!
Utställare: Astrid Eriksson – Skulptur, foto
Love Springfeldt – Text
Ambjörn Göransson – Videoexperiment
Sophie Älfvåg & Siri Frances – Release för Tidningen Jelly #1 med försäljning av lösnummer. Öppen redaktion med produktion av #2, samtal med medverkande och läsning av Esben Holk. Fika, dryck och snacks, GF/Vegan.
————————————————————————-
Studio Chanslös/ Gårdaskolan 21.00-00.00
Dj: Thobias Johansson, Christian Olofsson och Richard Daun

Gårda i elfte timmen

2013-07-18 av ozelot

gårdaI Södra Gårda bor det inga människor. Enligt den senast antagna stadsplanen, som är från 1965, är området klassat som trafikmark: En påminnelse om långtradarna och bilarna som i hög hastighet susar förbi på andra sidan brädplanket. Men vänta nu, hur var det? Här bor ju faktiskt folk! Närmare bestämt 122 folkbokförda personer fördelade på de drygt 90 lägenheterna. Trafikmark?

I några månader på 90-talet bodde jag i Kvarteret Cedern. Såväl nu som då var standarden inte den bästa; toalett fanns på gården och varmvattnet kom och gick som det ville ur kranarna, precis som hyresgästerna som avlöste varandra: Ibland i både tredje och fjärde hand.
I lägenheten under mig bodde en gammal sjöman med hembränningsapparat och sjöng sig själv till sömns varje natt på dess magra utkomst, alltmedan cigarettröken trängde upp genom golvtiljorna. Det var en osäker sömn med en brandsläckare knyckt på en skola placerad bredvid sängen.
Men det hade en fördel: Det var billigt.
Och trots den magra isoleringen kalla januarinätter fanns en värme mellan grannar som jag sällan upplevt någon annanstans.

Nu är det redan 2013 och sedan kommunen tog över den sista kvarvarande fastigheten i privat ägo för 20 år sedan har knappt en enda bräda bytts ut. I normala fall hade det blivit fråga om tvångsförvaltning, men vart vänder man sig när det är kommunala Fastighetskontoret som själva står för misskötseln?

Det hela bottnar i ett moment 22: Marken rekvirerades av kommunen med en breddning av E6:an i åtanke.
Detta skedde 1998, och 2008 tillmötesgick Fastighetsnämnden ett önskemål från Svenska Mässan om utbyggda parkeringsmöjligheter.
De två berörda kvarteren Cedern och Eken skulle bli parkeringshus.
Eftersom bebyggelsen ”ligger planstridigt och den osäkerhet som finns om områdets framtid har underhållet av husen begränsats. Det eftersatta underhållet är omfattande” skriver Fastighetskontoret i ett tjänsteutlåtande till nämnden i januari 2013.

Utlåtandet är dyster läsning för alla de som engagerat sig för ett bevarande av södra Gårda.
De är många. Utöver det hundratal boende i husen har nätverket Yimby involverat sig, frågan har dryftats på bästa ledarplats och politiker över partigränserna har yttrat sig till förmån för en bevarandeplan.
Men trots att debatten debatten pågått i decennier har husen tillåtits förfalla.
Skälet? Trafikmark. Bostäderna uppfyller heller inte de reglerade krav som kan anses som rimlig boendestandard, och placeringen av fastigheterna är knappast optimal ifråga om luftkvalitet eller bullernivåer.
E6/E20 är transportled för farligt gods och en olycka skulle kunna få katastrofala konsekvenser.
Men har man noga undersökt vad en liknande miljövall som idag klättrar på sluttningen till de fina villorna till Örgryte – i folkmun ”prospect hill” – skulle kunna innebära i form av förbättrad luftkvalitet och minskade ljudstörningar?

I december 2012 kom ytterligare ett dråpslag. Räddningstjänsten dömde ut brandsäkerheten i trappuppgångarna och Posten vägrade som i ett trollslag att dela ut brev. Brister finns i lägenhetsdörrar och ytskiktet i trappuppgångarna består av brännbart material. Ett åtgärdsprogram tillsattes med vite och kostnaderna beräknas till runt 1.6 miljoner kronor. Taxan tickar, och en beräknad slutnota för en fullgod totalrenovering uppgår till i runda slängar 165 mkr; ett testamente som 20 år av uteblivna renoveringar lämnat efter sig.

Ett iskallt decemberregn trummar mot den eftersatta asfaltsbeläggningen längs med Åvägen.
Avgasångorna ligger som ett stickande täcke i huvudhöjd kring de fåtal fotgängare som vågar trotsa elementen utan de hundratals tomgångskörande bilarnas skyddande plåthölje
Men avgaserna kommer inte från den angränsande E6:an, det är nämligen Frölundamatch och bussar på väg mot uppställningsplatser trängs med köande personbilar med en ledig parkeringsplats upphöjt i minne.
Men jag skall inte se på ishockey, utan har ett helt annat mål.
Boendeföreningen Bevara Gårda har nämligen informationsmöte och ett tjugotal eldsjälar har samlats i en samlingslokal på Gudmundsgatan, och väl inne doftar det gott från nybryggt kaffe och vetelängder.
Sällskapet är blandat, men engagemanget för den egna hemmahärden, områdets utveckling och intresset för stadsbyggnadsfrågor skulle göra vilken villaägarförening som helst i Örgryte gröna av avund.

Det skulle vara en lögn att påstå att stämningen är uppsluppen.
Misstänksamheten mot fastighetsförvaltaren är stor och i leden växer en känsla av att vara motarbetade: Fastighetskontoret vill riva, nya friska pengar till kommunkassan hägrar och hyresintäkterna från de berörda kvarteren är knappast någon vinstmaskin.
Men måste det vara det då? Skall det inte finnas möjlighet till differentierat boende även i en storstad som Göteborg?
Med låga trösklar och låga hyror, mot en lite sämre boendestandard och omak att trippa barfota ut i trapphuset för en nattlig toalettsejour?
Frågan blir hängande i luften; obesvarad.

Jag får titta in i ett flertal lägenheter, och välkomnas med kaffe i var och en och ibland något starkare.
Variationen är stor och inte alla skulle platsa i ett glassigt heminredningsreportage. Men ambitionen att göra det så fint som möjligt är påtaglig, och djupt mänsklig. En egenhändigt målad tavla över de värsta sprickorna i färgen, någon har satt upp gamla emaljskyltar från den tid då det fortfarande fanns butiker i markplan.
Precis som när jag bodde här under en tid under 90-talet känner jag att jag genast trivs.
Här bor visst människor.

Såsom promenadstråk är Nedre Fabriksgatan mot ICA Focus en ganska deprimerande passage.
Gatubelysningen är mer eller mindre obefintlig och några verksamheter i markplan som skulle kunnat liva upp stadsbilden finns inte längre. Bakom skyltar som ”Götet” pågår oklar verksamhet, men enligt de boende i huset brukar här vara fester till gryningen även på vardagar; i en angränsande lokal skalas det potatis nattetid till stadens restaurangkök med uråldriga maskiner.
En ljudkonstnär till granne har samplat ljudet och gjort en technolåt av det. En hit?

Dagtid – särskilt under rusningstrafik – swischar premiumbilar förbi i sjuttio-åttio km/tim, med motorvägsrytm fortfarande vilande i farthållarens mikrokretsar.
Övergångsställe har funnits förr om åren, förtäljer en veteran i huset. Han har bott här hela sitt liv, från kolt till pensionen för ett tiotal år sedan.
Nu är övergångsställen borta: Vägstumpen är nämligen utryckningsväg för den närliggande brandstationen.
Då hinns det inte stannas vid några övergångsställen.

I en intervju sade nytillträdde stadsarkitekt Björn Siesjö att rådande regelverk kring bostadsstandard gränsar till talibanism. Okej, jag skarvar lite: Yttrandet handlade om att alla nybyggda bostäder måste vara handikappanpassade.
Men andemeningen dröjer kvar: Skall det inte finnas möjlighet för även mindre bemedlade – studenter, pensionärer, fattiga konstnärer att bo centralt till en billig hyreskostnad?
Enligt Fastighetsförvaltningens eget tjänsteutlåtande utgörs 70% av hyresgästerna av personerna födda efter 1970, varav merparten är yngre än 30 år.
Kan man inte tänka sig några kallsupar sämre luft, kallvattenduschar och blåskatarr något år, innan flyttlasset går någon annanstans?

En hyresgäst tar mig lite avsides och säger: ”De vill inte att folk skall få upp ögonen för den fantastiska miljö som Gårda faktiskt är”. ”Därför vill de inte ha några verksamheter i butikslokalerna i markplan, och låter medvetet fastigheten förfalla”.
Folk som passerar på E6:an ser bara den vittrande färgen, och stämmer in i kommungubbarnas kör: Riv!
Men besiktningarna är överdrivna, så illa är det inte tycks de flesta här vara överens om.
Svaret är dock inte helt givet. Frågan får hänga kvar luften.

 

Det här inlägget var ursprungligen ett bidrag till GT:s krönikörtävling, som uppenbarligen avlystes.
Gårda Bevarandeförening på Facebook
Yimby Göteborg. Yimby står för ”Yes, in my backyard” och är en sammanslutning som verkar för en förtätad blandstad.

Foto: Per Wikens / Göteborgs Fria Tidning. Länk.

Koloni på Gårdaskolan: Ta en minitaxi 031-140140

2011-05-24 av ozelot

Tisdag i Gårda igen och när mulenheten sänker sig som en grå blydagg över människorna som snabbt skyndar med uppdragna axlar mot rivningshotade hus och bilar för att ta skydd mot svavelregnet lyser det ändå upp i en port, musik strömmar ut och några röker kring en marschall. Se nu bara till att ställa ut en marschall så jag får rätt: Koloni på Gårdaskolan alltså.

Koloni presenterar:
IN ZAIRE (Ita, Holiday records)
BLACK BUG (Gbg, FDH, Avant!)


Gårdaskolan
Fabriksgatan 32
Tisdag 24/5 kl 20.00 – 23:30
Hpl: Scandinavium
Inträde: 60kr

Ca tider.
21.00 Black Bug
22.00 In Zaire

Loppmarknad i Gårda

2010-08-23 av ozelot

Man kan ju någonstans förstå de boende i Södra Gårdas frustration över att några ljushuvuden till politiker bestämmer sig för att jämna deras bostäder med marken. Det blir ju inte direkt bättre av vad som skall bli där istället – perkeringsplatser.
Jag tror inte den demografiska strukturen av invånarna i de lite bedagade husen tillhör kärntruppen i Motormännens riksförbund.

De boende i Södra Gårda bjuder i helgen in göteborgarna till loppmarknad. Ett bra sätt att bekanta sig med omgivningarna, utbyta lite åsikter och kanske göra ett och annat fynd?
Ja det tycker vi nog.

Söndag 29 Augusti
Kl 11 till kvällen.
Fabriksgatan 48 – 50

Ännu en tidsfrist för södra Gårda

2010-02-09 av Goteborg Nonstop

Under en period när seklet var ungt hängde jag ganska mycket i en etta på Fabriksgatan i Gårda. De gula husen var inte heller då stans mest moderna. Det drog rätt bra. Toaletten med tillhörande pyttelitet handfat låg i svalen och delades med alkoholisten Stig. Skulle man duscha fick man korsa gården och inte glömma att haspa dörren så den inte skulle blåsa upp. Om nätterna kunde man höra hur Stig sjöng gamla göteborgsbitar genom väggen, han sjöng med allt sluddrigare uttal tills han somnade tvärt. Det kunde lika gärna bara varit tapeten som skilde oss åt av ljudkvalitén att döma.
Men det var fint att hänga på Fabriksgatan ändå.

Snart kan det vara slut. Idag skulle byggnadsnämnden ta första steget mot ett beslut att riva kvarteret. Förslaget som ligger innebär att man istället bygger parkeringshus där de gula trähusen husen ligger idag. Att renovera är för dyrt och området kant i kant med motorvägen är hursomhelst inget bra ställe för bostäder enligt kommunen. Protesterna från de som bor i Gårda har varit massiva i flera år. Ja, husen är gamla och undermåligt skötta. Ja, motorvägen dundrar och luften är skit. Men de trivs. Och det finns en poäng med möjligheten till billigt boende i centrala stan, mot att man är beredd att offra lite komfort.
Och ja… frågan är infekterad. Nämnden bordlade ärendet idag. Röster höjs nu bland politikerna för att undersöka om parkeringshuset kan byggas någon annanstans. Kanske kommer ärendet det upp igen på nästa möte. Kanske drar man på det till efter valet. Om förslaget går igenom som det ser ut idag kommer det sannolikt att vara impopulärt. Och sånt vill man ju inte ha med sig in i valrörelsen..

När beslutet till sist är fattat kommer planen att ställas ut så att vi alla kan se den, kanske nån gång i slutet av nästa år? Kommunalt planarbete är en segdragen historia. Kommunalt planarbete som många protesterar mot är än segare. Kanske kan hyresgästerna räkna med att kunna bo kvar två år till. Men sen är min gissning att det faktiskt är slut.
Undrar var sådana som Stig skall sjunga sig till sömns då?

Bilden är lånad från bevaragarda.blogspot.com

Parkeringen i Gårda @ Studio Chanslös

2010-01-30 av ozelot

I reklamen förkunnar de stolt att de har bar med mat, Dj:s och toalett.
Bara det gör att de förtjänar en plats på den enormt kreddiga och vida spridda informationskanal som är Göteborg nonstop.

Parkeringen i Gårda är en ideell sammanslutning som till varje pris vill undvika att gamla Gårda jämnas med marken till förmån för en parkeringsplats. Det kan vi hålla med om vore rätt dumt.
Men inte är man bara några bajsnödiga kulturkoftor för det, utan de kan festa också. Und Fest das ist.

MIKLO
Dekadent folkmusik från bandet som kanske har flest instrument ikväll. Sju personer spelar vackra visor och vemodigt sväng på kontrabas, dragspel, bouzouki, gura, fiol, rytmprylar, banjo och annat gött!”

Banjo = Den Sista färden?

PETRAVERA
Petravera är verkligen musiksveriges bäst bevarade hemlighet. Det har hon själv sett till. Nu kryper hon nerför berget för att ger er tre dunka-dunka-låtar. Petravera är som mustig choklad, livsfarlig leksak och oönskad överraskning – allt i musikform.

Mer ur programmet

Studio Chanslös
Lö 30 januari kl. 19:00 – 04:00
Fabriksgatan 30
40 pix och svartklubbspriser i baren.

Bloggar

Bloggarna är våra skribenters mer personliga uttryck.

Chawki

Uppdaterad 2020-08-02

    GBG NONSTOP RED. har lätt beslutsångest. Det dödliga sarkomet är bortopererat tillsammans med livmodern men nu är det snart dags för cellgifterna. För säkerhets skull. Tänker på cellgifter dygnet om. För en vecka sen var jag helt på det klara att bara hänga på va Sahlgrenskas läkarstab rekommenderar. Har…

Läs Chawkis blogg...

Nina

Uppdaterad 2018-04-01

Du stillnar död i min snömun, så lik en katatonisk lem, en urtagen av barmhärtighet sederad. Ett sovande trapphus, ett bortglömt dike, rännsten. Eldhärjad och bar rör jag mig mot tornet. Det lossas och lassas, besviket hänger brösten, vissnade, torra. Jag är tre dagar sen, allt skall brinna. Det som…

Läs Ninas blogg...

Tuores

Uppdaterad 2020-03-17

Gud talade till mig genom denna gren, under denna gren talar jag till Dig. Vid Din sida nära havet anar jag skepp som lyfter. Vid Din sida nära havet känner jag skepp som kommer. Det står en brygga av guld på min jord, där väntar jag på Dig. Den bleka…

Läs Tuoress blogg...

Stefan Falck

Uppdaterad 2020-05-22

Dr Bosanders lyckliga memoarer i pastellblått Det va en solig eftermiddag i mitten av maj Det började jummo vräfa zutonkel in das operahouse. En smal strimma av sol sken på levnadsexperten Barbarellas  ljuva lår och Dr Bosander spanade genom tystnaden i lägenheten efter ett skepp som tar sig genom tidsåldrarna…

Läs Falcks blogg...

Primadonnan

Uppdaterad 2020-07-25

En liten näve havregryn En och en halv kopp vatten Täck havregrynen med vatten, rör lite grann Häll salt i Rör med fingret Hipp som happ Veganskt smör eller Nattljusolja ( bra för lederna och musklerna och huden) Ta mikron på medium Två minuter Låt stå en stund så det…

Läs Primadonnans blogg...

Johnny Larsson

Uppdaterad 2020-02-28

Här kommer några rader om Brötz den 19 februari. i första set så äntrar Ferdinand Bergström från Oslo scenen för att spela solo på gitarr  och det gör han på ett briljant vis, han är tekniskt driven och snabb i fingrarna  men det känns aldrig som ett onödigt uppvisningsspel utan…

Läs Larssons blogg...

KakaDua

Uppdaterad 2019-03-08

När politikerna i riksdagen gick i biologisk kohort och började dela ut skattepengar till aktiemarknaden utan omvägar genom det nya pensionsystemet och vi alla fick oranga kuvert då var det så att jag försökte hålla fast lite det gamla genom att delegera det jag kunde tillbaka till staten genom räntepapprena…

Läs mollers blogg...

Wheeler

Uppdaterad 2018-02-23

På Folkteaterns facebooksida går det att läsa i en kort intervju hur Pelle Ossler tycker tystnaden är det bästa ljudet. Det är just i den tystnad som kommer efter en ton som ger just den tonen sin karaktär. Utan tystnad blir tonen en konstant företeelse, något oändligt som aldrig tar…

Läs Wheelers blogg...

ozelot

Uppdaterad 2017-03-22

När jag var i Maryland. Och fortfarande bara ett frö till den jag skulle. Skolbuss, cigarettglöd från de svartas uthus. Bilar som passerar genom prärier i hög hastighet. Jag genade ibland genom en majsåker. Genade mycket på den tiden. Jag visste. Även i dag vet jag. Att den varelse som låg…

Läs ozelots blogg...