Göteborg Nonstop - Lite mer än paddanbåtar

Annons

Persson om poeten Henning Enedahl

2017-09-21 av Goteborg Nonstop

stjärna i jerusalem

Henning Enedahl, död 1993, blev 40 år gammal. Han var född i Österbotten och tillhörde den svenska minoriteten i Finland. Som barn kom han till Skövde och därifrån till Göteborg. Jag citerar  eftertexten till diktsamlingen ”Kung av Blodet” ( utgiven 1996 ), titeln anspelar på en dikt, ”Paket till Sara Sommerdag”, där han kallar sig Henning Penning, Prins av Blodet.:

”Han var en uppskattad profil i Göteborgs poetiska avantgarde och läste bland mycket annat Hennings way, Vilse vandrare i Haga, Bob Dylans besked och Kaos är här ! Denna diktsamlingen är sammanställd efter Hennings död. Dikterna och prosatexterna återfanns i författarens hem efter hans frånfälle och utgör en mycket läsvärd hälsning, ett farväl till alla. / Vännerna.”

Henning tog sitt liv. Undertecknad kände honom tillräckligt väl för att veta att han egentligen ville leva ! En djup depression innebar att han inte orkade fortsätta längre. När Henning kände en varm och förstående publik växte han till en mänsklig urkraft på scenen ! Henning Enedahl var och är en sann diktare !

Minnesprogram ”Stjärna i Jerusalem” i Fvc Oscar, Viktoriaskolan, Linnégatan, Söndag 24/9 kl 17. Se affischen ! Avslutningsvis citerar jag ur diktsamlingens inledning:

” Henning Enedahls dikter är spår efter en man som kämpade för att överleva i en värld där han aldrig fick känna sig riktigt hemma. Med det oförstörda barnets iver och längtan efter bekräftelse var Henning en brinnande människa som levde för poesin. Han drevs av en himlastormande längtan att förändra världen, samtidigt som han mot slutet av sitt liv alltmer längtade efter en stillsam och enkel tillvaro.” ( förlagskommittén )                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               / Per Persson

Bloggar

Bloggarna är våra skribenters mer personliga uttryck.