Göteborg Nonstop - Lite mer än paddanbåtar

Annons

Historikern Per Persson om bl a skalden Wadman

2017-09-07 av Goteborg Nonstop

gamla göteborg

Göteborgsskalden Johan Anders Wadman ( 1777 – 1837 ) flyttade till Göteborg från Stockholm efter deltagande som sjukvårdsadministratör i krigsexpeditionen mot Napoleon 1813-14. Han tillhörde ordenssällskapet Göta Par Bricole och verkade som uppskattad poet i Göteborgs sociala liv där han umgicks med ämbetsmän, läkare, köpmän, officerare m.fl. – och självklart gärna med stadens vackra Damer ! En olycklig Kärlekshistoria tycks kasta en skugga över hans Liv – han gifte sig aldrig.

 Artistgruppen Wadmans  har nu tonsatt 25 av hans dikter varav 15 kommer att framföras här och var i kulturhistoriskt intressant kontext – Premiär Lördag 9/9 i Nya Elfsborgs fästning ! Alla Lördagar   i September och Oktober går sedan båten till Nya Elfsborg och Wadmans föresställning – alltid kl 17 från Göteborgs Maritima Center ! Alla är Hjärtligt Välkomna !

 Wadmans består av Steve Eriksson ( sång, gitarr, mandolin ), Tom Raspertin ( sång, gitarr, munspel, skedar ), Staffan Allhen ( bas och sång ) och Dan Helgesen ( keybords och sång ). Steve och Tom har skrivit låtarna.
  Dikterna avspeglar skaldens Liv i industrialismens explosiva samhälle – Göteborgs folkmängd beräknas ha tredubblats under Wadmans livstid. Makthavare och prostituerade, kollegor och vänner, den skarpögde observatören Wadman gör 1800-talets Göteborg levande för oss !
 Under Wadmans tid omstöptes samhället på ett genomgripande vis – det är ångmaskinens epok, industrialismen med en framväxande industriarbetarklass, kvinnor minst lika tidigt som män, pulserar i stadens blodomlopp. Den gamla överklassen – adel och köpmän – får i viss mån se ledningen av samhället glida över i de nya kapitalisternas händer, industriledarnas, börsspekulanternas, fabrikörernas…
Ståndscirkulationen blir mera omfattande, rika blir fattiga, fattiga blir rika, en kulturintresserad medelklass blir fanbärare för Liberalismens samhällsideal, särskilt omhuldade i Göteborg.

 Landsbygden förändras radikalt genom skiftesreformerna som spränger de gamla byalagen och gör Bönderna till individuella företagare. Många flyttar in till städerna, särskilt de många som ej ärvt någon mark.  År 1807 ger Kronan tillstånd att riva Göteborgs gamla stadsvallar från 1600-talet – staden behöver expandera obehindrat i geografin !
 Den gamla järnvågen i Brunnsparken stängs och en ny tillkommer på den öppna ytan strax väster om City – ungefär där Folkteatern nu finns, platsen får naturligtvis namnet Järntorget ! En ansats till Fackföreningsrörelse, än så länge i liberal anda, märks som naturlig respons på det farliga, lågavlönade och hårda arbetet i fabriker, på byggen och i hamnen.

 Nya Elfsborg är en fästning i Göteborgs hamninlopp från mitten av 1600-talet. ( Gamla Elfsborg låg i Majorna, nära Waterfront Hotel. ) Fästningen är mest känd för det framgångsrika försvaret mot dansk-norska flottans angrepp under Amiral Tordenskiold sommaren 1719 då Stora Nordiska Kriget gick in i sin slutfas. Den svenske befälhavaren hette Johan Abraham Lillie af Aspenäs och var överstelöjtnant i Kungliga Elfsborgs regemente. En tredjedel av garnisonen stupade. Samtidigt anföll ryssarna under befäl av Amiral Apraxin Stockholm enligt en plan som tsar Peter och dansk-norske kungen Fredrik IV kommit överens om vid ett möte i Köpenhamn.

 Karl Marx har skrivit en intressant essay om Stora Nordiska Kriget ( 1700 – 21 ) som ingår i hans skriftserie ” 1700-talets hemliga diplomati ” ( finns i Göteborgs Stadsbibliotek ). Originalspråket är engelska eftersom Marx då var verksam i London. I enlighet med sina historiska principer analyserar Marx de ekonomiska och sociala faktorer som driver politiken, som i sin tur styr det militära händelseförloppet. Av Sveriges befolkning ( inklusive Finlands ) beräknas 200.000 människor ha mist Livet, cirka 10 % av kungarikets befolkning. Uppskattningsvis 1 million motståndare, alltså ryssar, tyskar, danskar, norrmän och andra, tros ha mist Livet som en konsekvens av kriget.
 När Freden slöts 1721 övergick Tallin och Riga från Sverige till Ryssland. Sverige fick också avstå Stettin till Preussen. Ryssland och Preussen var nu de nya stormakterna vid Östersjön. / Per Persson.   

Bloggar

Bloggarna är våra skribenters mer personliga uttryck.