Göteborg Nonstop - Lite mer än paddanbåtar

Annons

Öppet brev till Ulf Kristersson

2018-09-21 av Goteborg Nonstop

Teckning: superfreakbaba

 

Ulf Kristersson, jag såg ett klipp från ditt tal på Järvaveckan. Du berättade om något som vi har gemensamt. Såhär är det: den tredje april i år tog min mamma Nina Ahlzén livet av sig. Det har du också upplevt, att förlora närstående i självmord. ”Först kommer chocken, och det svarta hålet”, sa du. Se detta som ett meddelande från någon som befinner sig i det där svarta hålet.

Jag känner igen mig i skuldbeläggandet du beskrev, som man lätt riktar mot sig själv när någon man älskar har tagit livet av sig. ”Alla de frågor som vi inte ställde i tid. Alla varningssignaler som vi inte upptäckte förrän det var för sent att se varningssignaler.”
Det där sista känner jag inte igen mig lika mycket i förresten, jag såg ju varningstecken. För visst kan självmordsförsök ses som varningstecken? Sådana gjorde mamma flera stycken. Och visst kan försök till det motsatta, att orka fortsätta leva, också på sätt och vis ses som det? Sådana försök gjorde mamma ännu flera. Försök att få rätt vård, att få pengarna från sjukpensionen att räcka, alla försöken att orka ta ett andetag och sen ett till och ett till, visst kan det ses som varningssignaler när någon har så fruktansvärt svårt att hålla näsan över vattenytan? Vad kan göras åt det, tycker du? Hur ska människor som lider av psykisk sjukdom (som tillsammans med tidigare suicidförsök utgör den starkaste riskfaktorn för självmord) få hjälp innan det är för sent?

Suicidprevention är svårt, säger du. Men du har några förslag. Du efterlyser fler som ”bryr sig och som gör någonting” och säger att ”det här handlar om mycket mer än politik. Handlingskraftig medmänsklighet kan inte reduceras till politiskt beslutade handlingsplaner”. Det där fokuset på individens ansvar känner jag igen, från högerpolitik såklart, och från ideella organisationer som arbetar med suicidprevention, sådana organisationer som du vill att staten ska skänka mer pengar till. Såhär lyder till exempel en punkt i Suicide Zero’s checklista för den som förlorat en närstående i självmord: Fråga dig själv hur du kan använda det som inträffat för att bidra till att det inte händer igen. Som om vi efterlevande inte kände nog med skuld. ”Du kan hjälpa!” säger dom. Som om vi efterlevande inte redan önskar varje dag att vi hade kunnat göra det. Vi vet mer än någonsin om psykisk ohälsa, säger du, men det behövs mer forskning och kunskap. Det håller jag med om. Bland annat menar Folkhälsomyndigheten att när det kommer till insatstyper som utbildning och medvetandegörande, något ideella organisationer jobbar mycket med, är det vetenskapliga underlaget otillräckligt för att kunna uttala sig om effekterna när det gäller självmord.

Du har nog rätt i att suicidprevention handlar om mer än politik. Men låt oss inte förringa politikens roll, låt oss inte lägga ansvaret för sjuka människors liv hos anhöriga och ideella organisationer. Enligt Nollvisionen mot självmord, den som antogs för tio år sedan när självmordsstatistiken sett till befolkningsmängden i stort sett såg likadan ut som nu, utgår självmordspreventionen i Sverige från ett systemperspektiv. Just det här med systemperspektiv tror jag kan vara viktigt. Att prata om medmänsklighet och om vikten av att våga be om hjälp är bra, men vad betyder det utan en reell satsning på psykiatrisk vård och suicidprevention? Vad spelar det för roll om man vågar be om hjälp om ingen hjälp finns att få? Du vill att staten ska stötta ideella organisationer och det är bra, men hur är det med pengar till vården? I Moderaternas budgetalternativ vill ni lägga 22 miljarder på ett sjätte jobbskatteavdrag samtidigt som ni vill höja brytpunkten för statlig inkomstskatt. Det finansieras genom nedskärningar, bland annat på statsbidragen till psykiatrin.
Du säger att ”självmord finns i alla samhällsklasser” och det stämmer, men det ger inte hela bilden. Statistik och systematisk litteraturöversikt från Folkhälsomyndigheten visar att självmord förekommer oftare i socioekonomiskt utsatta områden, och personer med högst förgymnasial utbildningsnivå löper högre risk för självmord jämfört med befolkningen i stort. Varför är det så, tror du? Tror du det har att göra med att utbildningsnivå och klass hänger ihop, och att ekonomi och psykiskt mående också kan göra det? Vad tror du blir effekten av nedskärningar i psykiatrin? Vad händer med de som inte har råd att gå till en privat psykolog och behöver förlita sig på en psykvård som redan är överbelastad?

Jag säger det igen: den tredje april tog min mamma Nina Ahlzén livet av sig. Du efterlyser fler som bryr sig och som gör någonting. Det gör jag med. ”Ingen bör hamna i en så utsatt situation att den enda utvägen upplevs vara självmord” säger Nollvisionen mot självmord. Om du tror att detta mål kan uppnås främst genom enskilda människors välvilja snarare än investeringar i forskning, vård, och välfärd, så har jag tråkiga nyheter: det räcker inte. Här är ett exempel: Jag bryr mig så otroligt mycket om min mamma.
Och det räckte inte för att rädda hennes liv.

Johanna Gustafsson

Bloggar

Bloggarna är våra skribenters mer personliga uttryck.