Göteborg Nonstop - Lite mer än paddanbåtar

Annons

ÄKTA SPÅMAN TAROT på DE DÖDAS BLOMMOR på NYÅRSAFTON

2018-12-30 av Goteborg Nonstop

Linda Spåman avslutar sitt konstprojekt DE DÖDAS BLOMMOR imorgon

med att lägga tarot mellan 16-20 på Barlastgatan 3.

Med säker hand blir ni lotsade in i nästa år.

Spåman påminner er dock om att:

Äkta Spåman Tarot är ett konstverk och tar därför

inget ansvar inför eventuella förväntningar eller besvikelse.

Växternas musik på DE DÖDAS BLOMMOR

2018-11-17 av Goteborg Nonstop

Konstnären Linda Spåman har öppnat en blomsterbutik där alla växter kommer
från dödsbon. Dessutom arrangerar Spåman olika kvällar på tema döden i lokalen.
Ikväll lördag den 17 november är det konstnären och musikern Dan Fröberg som kommer
ta upp ljudet från krukväxterna och även presentera andra ljudupptagningar
han har gjort på sina mystiska resor.
KL. 19 på DE DÖDAS BLOMMOR Barlastgatan 3

Bloggar

Bloggarna är våra skribenters mer personliga uttryck.