Göteborg Nonstop - Lite mer än paddanbåtar

Annons

Förarlösa personbilar rullar snart på stadens gator

2014-05-07 av ozelot

volvo-468Inom en mycket snar framtid kommer vi att se självkörande bilar på våra vägar. Volvo kommer i ett projekt sanktionerat av Göteborgs politiker testa 100 testbilar på utvalda vägsträckor. Men tanken är inte att utsätta medtrafikanter för chockuppleveler: Bilarna kommer inte vara obemannade, utan kommer ha en helt vanlig privatperson i förarsätet.

Bilarna kommer att vara rustade till tänderna med spetsteknik som fem lasrar som känner av förändringar i omgivningen, GPS teknik och ha mycket större datorkraft under huven än dagens bilar. De kommer dessutom vara uppkopplade mot en trafikledningscentral.
Tanken är att föraren med ett enkelt handgrepp skall kan kunna lämna över kontrollen till autopiloten, men samtidigt snabbt kunna ta tillbaka den.
Syftet med projektet är att öka trafiksäkerheten: Över 90% av alla olyckor orsakas av den mänskliga faktorn, och med självkörande bilar kan man också utnyttja det offentliga utrymmet bättre. Filerna kan bli smalare, bränsleförbrukningen disponeras bättre och parkeringseländet kan vara ett minne blott.

Samtidigt kan föraren ägna sig åt andra saker. Som att sms:a, läsa en god bok eller till och med porrsurfa om andan faller på.
Detta ställer naturligtvis stora krav på gränssnittet: Det får inte råda några tveksamheter om vem det faktiskt är som manövrerar bilen.
Flera juridiska knutar återstår att lösa. Vem är det till exempel som bär det juridiska ansvaret om olyckan ändå skulle vara framme? Volvo eller personen i förarsätet, som kanske skyller på bilen?
Kan man i framtiden sitta onykter bakom ratten, precis som i en taxi?
En fråga som säkert engagerar Göteborg nonstops läsare.

Tvångsmässigt visionäre stadsarkitekt Björn Siesjö ser positivt på projektet.
Han poängterar att det inte handlar om att en medelålders man skall kunna sitta i en merca utan att hålla i ratten, utan att det handlar om att tänka i nya banor.
Kanske kan vi i framtiden sudda ut gränserna mellan privatbilism och lokaltrafik.
Att i framtiden inte ens behöva äga den självkörande bilen, som kan täcka in de perifera delar av staden dit den traditionella kollektivtrafiken inte når fram.
– Idag används en svensk bil i snitt 48 minuter per dygn. Det är ganska lite för en så dyr och tekniskt avancerad historia. Det handlar också om resursutnyttjande. Får man dem att rulla mer tar de mindre plats på parkeringar och i staden i stort.

I sin roll som stadsarkitekt ser Björn framför allt fram emot den markyta som kan frigöras för bättre ändamål i framtiden.
Kan vi minska det totala antalet bilar genom att effektivisera användningen och göra filer smalare finns vinster att göra på alla plan.
– Tack vare de självkörande bilarnas precision kan gatorna vara väldigt smala. Det man tappar i hastighet vinner man i flyt. Om du kan rulla på i 30 har du passerat genom staden på tio minuter. Och plötsligt har vi plats att bygga riktig stad där vi idag har motorled.

Men han kastar dock in en liten brasklapp, som går lite tvärs emot den rådande trenden med bilfria gator och separerade fält för fotgängare och cyklar:
– Eftersom en självkörande bil är mer pålitlig som medtrafikant än en bil körd av en människa, kan man arbeta med blandade trafikmiljöer där man blandar bilar med fotgängare och cyklister. De självkörande bilarna utgör inget hot, för de anpassar automatiskt sin hastighet och kör på fotgängarnas villkor. En självkörande bil skulle kunna röra sig på gågator, torg, var som helst.

Testbilarna kommer att rulla på Göteborgs mest trafikerade leder mellan 2017 och 2020. Maxhastigheten kommer att vara 70 km/tim.
– Lederna i Göteborg passar väldigt väl för den här typen av test. De är tätt trafikerade och det finns låg risk för fotgängare, mötande trafik och att djur kommer ut i vägen, säger Erik Coenlingh, teknisk expert på Volvo.

Volvos VD Håkan Samuelsson får avsluta:
– Tänk dig att komma till Arlanda med bilen på långtidsparkeringen – och kunna kalla den till dig själv. Eller att hoppa av utanför parkeringshuset och låta bilen parkera sig själv. Parkeringshusen kan göras med mycket lägre takhöjd, och vem vill egentligen vara i ett parkeringshus?Källor: Vårt Göteborg, Ny Teknik, SVD m.fl

Vad skall det bli av stadsdelarna Haga-Vasastan?

2014-01-26 av ozelot

Haga_Nygata_GöteborgÄr du nyfiken på Stadsutvecklingen i Haga och Vasastan? Nu i veckan anordnar Stadsbyggnadskontoret Öppet hus för att informera om planerna, samt fånga upp synpunkter från berörda parter och en intresserad allmänhet. Träffen äger rum under flera olika tillfällen, och under två av tillfällena kommer stadsarkitekt Björn Siesjö närvara.

En utgångspunkt för diskussionen är de förändringar stadsdelen står inför i och med projekteringen av Västlänken, och vilka konsekvenser detta får får för trafiksituationen och de människor som är i rörelse i området.
Det kommer också att finnas utställningar om hur området förändrats under tid. På schemat står också kortare föredrag.

Öppet hus Haga/Vasa äger rum den 27, 29 och 30 januari klockan 15-20 samt lördagen den 1 februari klockan 11-16.
Platsen är Vasagatan 5b (Fd Galleri Canevaz)
Enklare fika kommer att finnas.

Inbjudan (ingen föranmälan krävs) och fullständigt program hittar du här

Göteborg nonstop i media

2012-06-08 av ozelot

Inslag i GP 8 juni 2012 angående debattartikel om Göteborgs fiskhamn mm. För vidare läsning, se här

Stenaterminalen måste inte flyttas – Tänk om istället!

2012-05-06 av ozelot

Den senaste tidens debatt om Stenaterminalens vara eller inte vara är viktig. Den har satt fingret på stadens skriande behov av ny central mark nödvändig för att möta morgondagens behov av bostäder för en växande befolkning. Samtidigt har frågan – genom en rad uppmärksammade kampanjer – fått en olycklig populistisk låsning. Ty Göteborgarnas tillgång till vattenlinjen handlar långt ifrån bara om Masthuggsterminalen.

Göteborg vill vara en levande hamnstad, och Stenabåtarna har varit och är en omtyckt del av stadsbilden. Trafiken som den är förknippad är en med en mindre uppskattad sådan, men trots allt ett nödvändigt ont för att bedriva godstrafik då passagerartrafiken sviktar. Men jag vill med denna text inte låsa fast mig vid Stenaterminalen, utan istället peka på vilka andra möjligheter göteborgarnas längtan efter vatten ger.

Mellan till exempel Majnabbe-terminalen och Masthugget finns en lång naturlig strandpromenad till vilken allmänheten har fritt tillträde. Måhända är den inte fullt gullifierad, med generösa planteringar, glasskiosker och grusgångar. Men den finns.
Jag talar ju nu naturligtvis delvis om den ymnigt utbredda fiskhamnen vilken nog ingen sann göteborgare med självaktning skulle drömma om att kampanja bort.

I fiskhamnen är det alltid någon aktivitet, de flesta dagar i veckan. Från enstaka båtar som landar fisk- och skaldjur natten till måndag, men även långtradare med odlad lax som går i skytteltrafik mellan Norge och Sverige. Med kylaggregat som säkert är värt ett eget ozonhål.
Men visst, vi gillar fisk, vi gillar truckarna som surrar omkring och vi gillar måsarna och kråkorna som slåss om slamsorna som hivas rätt ut på de öppna asfalterade ytorna.
Fine, tycker jag.

Men tittar man samtidigt på hur Fiskhamnen rent planmässigt är utnyttjad är det inte utan att man funderar. Låga enplans-baracker utsräckta efter en lång lång yta, och bortanför det står trailers uppställda. Fiskhamnens trailers.
Borde man inte rimligen kunna utnyttja denna yta bättre?
Kanske bygga på höjden, med nya mindre stinkande lokaler, eller i alla fall inte effektivt skärma av älven från cykelbanan via parallella huslängor?

Jag har en liten vision: Den handlar om att rusta upp fiskhamnen, göra den mer koncentrerad samt göra naturliga promenadstråk varför inte kantat av fisk- och skaldjursrestauranger?
Varför inte en liten saluhall med små stånd dit även allmänheten kunde få tillträde?
Faktum är att alla möjligheter redan finns. Rusta upp de gamla pirerna och spola bort måsskiten!
Tala om folk att man faktiskt får vara där, istället för att snöa in på Stenabåtar!


Ett av de märkligt frånvarande frågorna i diskussionen handlar om Amerikaskjulet.
I Amerikaskjulet har vi en arkitektonisk viktig byggnad i absolut bästa läge precis vid vattenlinjen.
Fastigheten ter sig välbyggd och åldrad med charm, och har naturliga terrasser och avsatser som vetter åt älven.
På kvällarna spärrar man dock av den naturliga ”strandpromenaden” med stålgrindar.
Varför, är då den stora frågan?

I Amerikaskjulet ligger idag mest kontor. Vaktbolaget G4S har sitt högkvarter här, samt även större delen av en stor parkering. Norstedts Juridik (ett bokförlag!) ligger här, samt även Göteborgs Hamn som ockuperar övervåningen. Som kontor. Why?

Ett av stadens mer historiskt intressanta byggnader och lägen – amerikabåtarna lade ju till här – ockuperas av vaktbolag och bokförlag, när byggnaden i sig vore klippt och skuren för att hysa för allmänheten mer relevant verksamhet, som till exempel ett restauranghus med redan befintliga uteserveringar på avsatserna. Med kvällssol.
Där står idag mest vaktbolagets jourpersonal och röker.
Men de har väldigt fin utsikt.


Jag tänker mig att man skulle kunna bygga en bred cykel- och gångbro från Kampanilen, över Oscarsleden och ned till Amerikaskjulets nuvarande väl tilltagna parkering.
Fastigheten i sig skulle enligt min lekmannablick behöva högst måttlig ombyggnad för att tjäna sitt syfte som ”nöjespalats.”
Inte heller finns några grannar som störs.

Efter det rustar vi upp och effektiviserar fiskhamnen, gör den attraktiv för allmänheten via promenadvägar och nyetableringar samt knyter ihop stråket med Mariaplan.
Allt behöver inte handla om centrum och ”5 minuters gångavstånd”.
Tvärtom behöver Göteborg fler perifera noder. Och vi slipper göra oss av med ett populärt inslag i stadsbilden..

Den här texten löser knappast Göteborgs bostadskris.
Inte heller besvarar den frågan om Stenaterminalens vara eller inte vara.
Den vill bara peka på det inte behöver vara allt eller inget.

Stena Line kan flytta snabbare från Masthugget

2012-04-05 av ozelot

De senaste veckorna har det rasat en omfattande folklig kampanj för att flytta Stenaterminalen från Masthuggskajen. Föreningen Yimby bedriver sedan länge debatt om förtätning av stadsbilden, och verkar för att bygga bostäder längs med hamnkanalen där nu Stena Line ligger. Igår uppmärksammades frågan i Metro, där även en intressant detalj uppmärksammades.

Det nuvarande avtalet mellan Göteborgs Hamn och Stena löper fram till 2014. Nytt beslut om kontrakt skall tas under detta år, vilket blir en fråga för kommunstyrelsen. Men i artikeln dök också upp en hoppingivande uppgift – precis som Yimby påpekar: Om något beslut ej fattas förnyas avtalet med automatik.
Men. Inte med 25 år, såsom tidigare spekulerats, utan endast 5. Alltså endast fram till 2019.
Dessa uppgifter har nämligen inte varit offentliga innan, skriver Yimby som får det bekräftat direkt av Jan Inganäs vid Göteborgs Hamn.

Enligt Johan Altenius som leder projekteringen kring Norra Masthugget för Stadsbyggnadskontorets räkning, skulle området kunna hysa 1000 bostäder.
Det eviga kruxet är dock Oscarsleden som utgör ett effektivt hinder mot vattnet, och de höga bullernivåerna gör det svårt att ha bostäder nära inpå.
Ett alternativ är att bygga en ljudbarriär i form av kontor, men detta känns enligt mig som ett tillbakasteg

Förslag finns också att gräva ned Oscarsleden, ha kvar Stena vid Masthugget men då enbart passagerartrafiken. Frågan är då hur intressant detta är för rederiet vars ekonomi ändå sägs vara knackig. Det lär inte vara slutdiskuterat än på ett tag.
Men att ett förnyat avtal enbart är femårigt – och inte tjugofem som tidigare spekulerats – är glädjande nog. Fram tills dess kan vi ju bebygga det blåshål som upptar området mellan Masthuggstorget och kajen, och som idag är en enda stor parkeringsplats – som dessutom aldrig är i närheten av fullbelagd.

Illustrationen ovan är ett planförslag framtaget av studenter vid BTH.

Flumma inte bort framtidens Göteborg

2011-03-22 av ozelot

2021 fyller Göteborg 400 år. Vem bryr sig? Förmodligen rätt många just nu, ty runtomkring i staden lägger mossiga nyhetsredaktörer i djupa veck, politiker på röstfiske får något visionärt glansartat i blicken och stadens pr-konsulter kommer ge garant för att hundra tusentals kronor kommer att byta ägare bara för att sätta sig vid konferensbordet och skölja ned ett torrt rundstycke med en Ramlösa.

För att ändå få med lite demokrativibbar i det hela tävlar alla om att bjuda in ALLMÄNHETEN.
Alla skall komma med förslag om hur de vill att Göteborg skall se ut om tio år. Vad fint. Dessutom gratis.
Tror ni någon kommer bry sig om vad allmänheten skall tycka att Göteborg skall vara om tio år?
Vem är förresten allmänheten?
En sorts semla?

Jag behöver inte ett grönområde i varenda kvarter, inte heller behöver jag en uteservering med korgmöbler i varenda gatuplan. Man kan inte ”planera in” var folk skall gilla att sitta och umgås, man kan inte planera att något skall bli ett uppskattat flaneringsstråk.
Det blir oftast fel då. Hur kul är det på Lindholmen?
Det kanske blir det en gång, men först efter arkitekternas planritningar bleknat bort i solgasset och området börjat leva sitt eget liv trots allt.

Det är festligt med allmänhetens tipslådor, det är undertecknad inte sen att understryka.
Någon vill ha ett ”stort hus för alla”. En annan jeppe vill bygga ett stort slott i stan där vinnaren av tipstävlingen kan få bo i ett år. Sedan är det mycket äventyrsbad, spejsade broar och sånt där som folk gillar.

Frågar du folk vad de har visioner om 2021 så tänker de science fiction. De vill ha flygande spårvagnar. Eller så vill de ha tak över Ullevi. Frågar du pr-konsulter vill de framförallt ha pengar.
Kreativa människor vill ha fler kreativa människor.

Jag tycker personligen att frågan är helt felställd.
2021 års infrastruktur borde baseras på de behov vi redan har idag – och försummat – men med ett framtidsperspektiv. Även om det så skulle vara färdigt till 2021.

Ett sådant exempel kan vara en fungerande, effektiv och snabb lokaltrafik som förbinder stadsdelar även om det snöar. Som är såpass billig och bekväm att folk slipper oroa sig över var de skall ställa bilen för att åka och handla i centrala stan och därigenom hålla stadskärnan levande.
Eller att man som boende i östra delarna i staden ens börja fundera att åka ut till Brännö och bada en het sommardag, utan att det skall ta längre tid än att charterflyga till Hurghada.

Jag vill helst inte ha en svindyr hyra för ynnesten att göra av med ännu mer pengar för att ta mig någon annanstans där jag också gör av med pengar. Jag bor gärna mitt i stan, måhända till ganska hög hyra, men jag kan åtminstone till affären. Finns det några schyssta billiga lägenheter på Lindholmen? Med brevlådor moderiktigt på nedre plan, i lärkträ?

Mardrömsexemplet är Avenyn. Där ser man hur fastighetsjättarna spekulerat fram en hyreskarusell som kväver allt mänskligt liv i form av värdeskapande kommersiell verksamhet.
Det är livsfarligt när fastighetsägare börjar omge sig med visioner.
Lika orolig blir jag nu, då framtiden skall utstakas med hjälp av expertgrupper, dyra konsulter och populistiska läsartävlingar.

Satsa på att förstärka den kompetens som redan finns. Satsa gärna på stadsarkitekter, förena det gärna med särskilt designerade professurer och modeller för att sprida kunskap kring stadsbyggnadsfrågor, satsa gärna på miljöteknik och it.
Satsa gärna på förtätade stadskärnor, men blandad bebyggelse och verksamheter och differentierade hyresnivåer.
Men för guds skull, flumma inte bort framtidens stad.

RÖST! Vilken stad vill unga leva i?

2011-03-07 av ozelot

Vilket Göteborg vill unga människor leva i, och hur ser visionerna ut för vårt gemensamma stadsrum?
Det är några av frågeställningarna som väcks då en ung panel får träffa stadsarkitekt Bengt Delang och byggnadsnämndens ordförande Mats Arnsmar.

I panelen: William Siesjö, Abresha Rexhepi och Agnes Gidenstam.
Moderator: Olivia Bergdahl

Röst! @ Stadsmuséet Wallenstamsalen
Onsdag 9 mars 18-20

Vill du bygga något? Informationskväll om bygglov

2010-11-04 av ozelot

TV-program som Äntligen hemma!, Arga snickaren och en uppsjö av andra gör-det-själv program har inspirerat folk att med hammare och spik gå lös på allsköns inredningar och tillbyggnader, utan att inse att snickrande är en vådlig syssla och tar lång tid att läsa sig till. Dessutom är det inte ens alltid lagligt.
Min farfar som var en van snickare blev på senare år galen och inbillade sig att poliser låg och spanade på honom i buskarna. Han är död nu. Så tag detta råd på allvar: Ta reda på vad som gäller först!

Tisdag den 9 november
anordnar Stadsbyggnadskontoret en informationskväll om reglerna kring bygglov.
Det hela sker kvällstid, och inleds med två föredrag – ett om de mer juridiska spörsmålen kring bygglov och det andra om mer tekniska frågor.
Besökare har sedan möjlighet att ställa frågor till handläggare och experter inom olika områden.

Älvrummet vid Göteborgshjulet
Tisdag 9 november kl 18-20
Ingen föranmälan krävs.

Framtiden för Norra Masthugget? Utställning i Älvrummet

2010-08-21 av ozelot

Staden växer, och mycket av diskussionerna har handlat om älvstränderna samt färjeterminalernas vara eller inte vara. Centralt i detta är framtidsvisionerna kring Norra Masthugget som man önskar knyta samman med vattnet.
Norra Masthugget blir en portal som knyter samman Majorna, Linnéstaden och centrum.

I Älvrummet vid Kanaltorget pågår en utställning där planerna konkretiseras med ritningar och modeller, och tisdag 24 Augusti blir det öppet föredrag och samtidigt bjuder staden på sopplunch.
Platserna till lunchen är dock begränsade, och först till kvarn gäller.
Anmäl dig senast 22/8 på alvrummet@alvstranden.se
Till föredraget är det bara att titta in.

Framtidsspaning med Lunch
Älvrummet
Tis 24 Augusti 11:45-12:45


Utställningen pågår t.om 28 Augusti

Bloggar

Bloggarna är våra skribenters mer personliga uttryck.

Chawki

Uppdaterad 2021-02-18

PÅ avdelning 69 Sahlgrenska för sjätte gången. För en tredagars cellgiftskur.  Jag får ett eget rum. Rum 2. Något svalt, vilket ja inte har nåt emot. Fåtölj. Sjuksäng. Rullbord. Handfat och egen toalett. Lyxigt. I väntan på resultatet av mina blodprover sitter ja och dricker grönt te och lyssnar på…

Läs Chawkis blogg...

Nina

Uppdaterad 2018-04-01

Du stillnar död i min snömun, så lik en katatonisk lem, en urtagen av barmhärtighet sederad. Ett sovande trapphus, ett bortglömt dike, rännsten. Eldhärjad och bar rör jag mig mot tornet. Det lossas och lassas, besviket hänger brösten, vissnade, torra. Jag är tre dagar sen, allt skall brinna. Det som…

Läs Ninas blogg...

Tuores

Uppdaterad 2021-02-18

Håll stånd, håll stånd! Mot statspropaganda som fyllerdig och de dina med rädsla och mörker. Håll stånd, håll stånd! Mot diktatur som i folkhälsans namnförslavar dig och de dina. Håll stånd, håll stånd! Håll varandra nära och knulla mera,knulla mera med din av Gudskapade kuk och fitta, amen. Diormannen

Läs Tuoress blogg...

Stefan Falck

Uppdaterad 2020-05-22

Dr Bosanders lyckliga memoarer i pastellblått Det va en solig eftermiddag i mitten av maj Det började jummo vräfa zutonkel in das operahouse. En smal strimma av sol sken på levnadsexperten Barbarellas  ljuva lår och Dr Bosander spanade genom tystnaden i lägenheten efter ett skepp som tar sig genom tidsåldrarna…

Läs Falcks blogg...

Primadonnan

Uppdaterad 2021-01-03

 Matti Ollikainen i PÅ SPÅRET i TV i fredags.  Bra som vanligt. Med KIKKI DANIELSSON och låten som va med i Israels mellofestival.  Låten som blev en landsplåga i radio P4. Men KIKKI är bäst och söt och rar och fräsch. Hon va jättefräsch i TV alltså! Jag blev så…

Läs Primadonnans blogg...

Johnny Larsson

Uppdaterad 2020-02-28

Här kommer några rader om Brötz den 19 februari. i första set så äntrar Ferdinand Bergström från Oslo scenen för att spela solo på gitarr  och det gör han på ett briljant vis, han är tekniskt driven och snabb i fingrarna  men det känns aldrig som ett onödigt uppvisningsspel utan…

Läs Larssons blogg...

KakaDua

Uppdaterad 2019-03-08

När politikerna i riksdagen gick i biologisk kohort och började dela ut skattepengar till aktiemarknaden utan omvägar genom det nya pensionsystemet och vi alla fick oranga kuvert då var det så att jag försökte hålla fast lite det gamla genom att delegera det jag kunde tillbaka till staten genom räntepapprena…

Läs mollers blogg...

Wheeler

Uppdaterad 2018-02-23

På Folkteaterns facebooksida går det att läsa i en kort intervju hur Pelle Ossler tycker tystnaden är det bästa ljudet. Det är just i den tystnad som kommer efter en ton som ger just den tonen sin karaktär. Utan tystnad blir tonen en konstant företeelse, något oändligt som aldrig tar…

Läs Wheelers blogg...

ozelot

Uppdaterad 2017-03-22

När jag var i Maryland. Och fortfarande bara ett frö till den jag skulle. Skolbuss, cigarettglöd från de svartas uthus. Bilar som passerar genom prärier i hög hastighet. Jag genade ibland genom en majsåker. Genade mycket på den tiden. Jag visste. Även i dag vet jag. Att den varelse som låg…

Läs ozelots blogg...