Göteborg Nonstop - Lite mer än paddanbåtar

Annons

Nu har Stenpirens Resecentrum invigts

2016-02-15 av ozelot

2015_210_vepa_70x100_Stenpiren_2_Nu har Stenpirens Resecentrum öppnat. På tiden, tycker nog många som passerat schabraket i mer än ett års tid. Samma sak tycker nog alla cyklister och Hisingspendlare som stört sig på att avståndet till Järntorget och dess utbud ökat.
Men det är klart – det beror ju naturligtvis på vart man skall och förhoppningsvis kan det ändå innebära ett lyft för lite eftersatta och öde Skeppsbron.
Några restauranger och näringsställen till utefter Stora Badhusgatan så kan det nog bli bra, och varför inte flytta nedläggningsvarslade bilioteksfilialen 300 kvm2 hit?

Stenpirens Resecentrum kommer förutom att vara knutpunkt för färjor, spårvagnar och bussar innehålla vänthall, kafé, kiosk, blomsterbutik, kafé, sushibar och en uteservering utefter kajen.

Lokalerna är 900 Kvm2 och kommer att bli energieffektiv enligt tidens melodi med bland annat solpaneler på taken.
Stenpiren resecentrum har tilldelats högsta miljöcertifiering genom Sweden Green Building Council.
I slutet av 2015 fick byggnaden dessutom svenska transportbranschens tyngsta pris – Future Transport Award.

Rörelsehindrade kan få stanna hemma – om förändringarna i färdtjänsten slår igenom

2015-10-25 av ozelot

3046445_1200_675Nu på måndag 26 oktober sammanträder Färdtjänstnämnden i Göteborg med anledning av ett förslag som kommer att slå hårt mot rörelsehindrade med rätt till färdtjänst. Framför allt kommer detta drabba rörelsehindrade utan arbete, men också yngre brukare som vill leva ett aktivt liv och ta del av stadens utbud. Förslaget innebär stora prishöjningar och begränsningar i antalet berättigade resor samt regler för detta.

Här är några punkter som uppmärksammats av De Handikappades Riksförbunds Göteborgsavdelning:

• Avgiften för enkelresa kommer höjas från nuvarande 35 kr till 50 kr
• Avgiften för månadskort kommer höjas från 580 kr till 750 kr
• Max antal enkelresor som kan beviljas för personer som endast kan resa med Färdtjänst kommer sänkas från 520 till 312 resor per år
• Månadskort får endast användas till arbets- och studieresor eller så kallade dagvårdsresor (övriga resor räknas som enkelresor och debiteras därefter)
• Extra avgift vid trappklättring
• Det kommer inte vara möjligt att resa nattetid måndag-fredag mellan kl. 00-05 eller lördag-söndag mellan kl. 03-05

I praktiken innebär detta, enligt mina lekmannaögon, att de rörelsehindrade som måste använda färdtjänst och vill ta del av stadens nöjesutbud inte kan använda sitt månadskort utan då måste använda sin kvot av enkelresor.
Som alltså sänks från 520 till 312 resor per år.
Priset höjs också något, vilket slår hårdast mot den grupp handikappade som ej arbetar och studerar och därför inte tillåts köpa något månadskort. Alltså de mest resurssvaga arbetslösa.

Andra aspekter som för Göteborg nonstops läsare är relevanta är att det dessutom inte heller går att få färdtjänst efter klockan 24 på vardagar – en tid då många konserter och evenemang fortfarande pågår.
Rörelsehindrade förvägras här samma möjligheter som sina icke handikappade kompisar, utan blir fast hemma som något slags kolli.
Vad förutsätts rörelsehindrade ha för intressen, tror färdtjänstförvaltningen? Sitta hemma och läsa Harry Potter och zappa på TV:n, och sedan gå lägga sig tidigt?

Färdtjänstnämnden består av fem personer som alla är politiker och företräder de olika partierna i kommunfullmäktige.
Ordförande är Helen Engholm (V), vice är Pontus Båth (M), därefter Magdalena Lindstrand (MP), Margareta Broang (M) och
Siw Wittgren-Ahl (S).
Jag skickar ut ett allmänt förhörande mejl till dessa under lördag kväll då det brådskar, sammanträdet är ju redan på måndag, och rings nu på söndagen upp av vice ordförande Pontus Båth som ger en sammanfattning, givetvis från ett alliansperspektiv.

Bakgrunden enligt Båth är de rödgrönas oförmåga att under ett antal år få budgeten för hela kommunen i balans. Målet är att få kontroll över ekonomin, och detta har föranlett förslaget om en överföring av Färdtjänstnämndens funktioner till Trafiknämnden, vilket kommer att minska de administrativa kostnaderna.

Ett skäl till varför drastiska åtgärder är nödvändiga, enligt Båth, är att kommunens upphandling av tjänster från transportföretagen inneburit en fördyrning, då Socialdemokraterna smugit in klassisk röd facklig agenda i avtalet.
Det är inte längre kvalitet och service som varit ledstjärnan, utan från rödgrönt håll har man gått in och detaljstyrt allt ifrån miljöaspekter till lönepolitik hos trafikföretagen enligt Båth, vars resonemang finns publicerat som debattinlägg på GP. Bakgrunden är en politisk strid om vad stadens politiker får reglera och inte, se även artikel i GP här.

De åtgärder som nu föreslagits färdtjänstnämnden är en åtgärd för att akut få kontroll på budgeten, där minuskostnaderna väntas skena iväg ytterligare under 2016 och 2017.
Dessutom bör upphandlingen ske för hela regionen på samma sätt som Västtrafik. Detta för att ytterligare kunna pressa kostnaderna, säger Båth.
Som är förvånad över att de nya förändringarna – som kommer slå hårt mot rörelsehindrades ekonomi – inte uppmärksammats mer medialt.

De politiska turerna kring detta är komplicerade, med beslutsvägar som är svåra att överblicka för den som inte är insatt i kommunal förvaltningsrätt.
Vi får återkomma i ärendet efter att fler åsikter och perspektiv inhämtats.
Klart är att ett sammanträde äger rum, och att allmänheten är välkomna att delta kl 16:30 i Ullevi Lounge (ingång paradentrén mot Mölndalsån).
60 personer är föranmälda, varav de flesta kommer att anlända med färdtjänst.

Förändringarna kan slå igenom rent konkret först under 2017, men det är hög tid att reagera redan nu.

Samlingssida för handlingar i nämnden här (länkar)

Bilagor i pdf:

Konsekvenser för FÄRDTJÄNST BRUKARE i Göteborg
Yrkande budget

Uppdatering måndag 26 oktober kl 16:
P4 Göteborg har lyft upp frågan:


Som vanlig webblänk

Hej Västtrafik, hur tar din tonårsdotter sig hem från konserten?

2015-08-13 av ozelot

Jag har skrivit det förr. Men jag kan inte släppa denna fullständiga brist på lyhördhet hos Västtrafik. Det pågår sedan i tisdags något som kallas Kulturkalaset, och med start idag även något som går under namnet Way Out West.
Det senare är något som Göteborg gärna lyfter fram – även internationellt – som något som förhöjer stadens varumärke.
Men har Västtrafik fattat något?

Svar nej, har vi tur kan vi tränga oss in på en spårvagn som tar oss TILL festivalen.
För som bekant pågår festivalen en bit in på nattkröken, under programdelen Stay Out West.
På Hisingen och Bananpiren startar de sena akterna så sent som kl 02 på morgonen. Även en torsdag.
Det blir ett logistiskt problem att ta sig från Slottsskogen och TILL frihamnspiren med mera, men det skall nog gå att lösa, bland annat via chartrade färjor från Lilla Bommen.
Men hem vid 3-snåret?
Skojar du eller?

Så här (nedan) ser tidtabellen ut, och för enkelhetens skull valde jag Brunnsparken till en annan av centrums allra mest trafikerade hållplatser: Det ser ju inte direkt ljusare ut om man skall till mer perifera lägen.

västtrafik

”Hej, våldtagen i en svarttaxi, bring it on festivalhelg.”

Det hjälper inte långt att hållplatserna vid Gustaf Adolfs Torg och Korsvägen är nedlusade med sysslolösa ”Västtrafik-informatörer” som käkar banan i eftermiddagssolen, medan nåt fyllo just utkastad från Dubliners försöker slicka langosen från pikétröjan.

När skall Västtrafik fatta att människors utevanor har förändrats en aning sedan Gamlekungens Linné-frilla tackade för sig?


//Ozelot

Västtrafik bryter avtal med G4S: Bra, men det finns fler krav

2015-06-03 av ozelot

kontrollottoAlldeles nyss gick Västtrafik ut och meddelade att man bryter avtalet med G4S, vars biljettkontrollanter under tumultartade former brottade ner en färgad busschaufför och satte handfängsel på honom. Men det är kanske också på sin plats att markera att G4S har ansvaret endast för resor utanför Göteborgs Kommun, samt vissa busslinjer inom staden.
Det är istället Securitas biljettkontrollanter du oftast observerar på spårvägens linjer samt stadsbussar, och min personliga uppfattning är att dessa har ett smidigt och professionellt bemötande gentemot kunder – vilket man absolut inte kunde säga för några år sedan när det fortfarande var Västtrafiks egen personal som skötte kontrollerna.

Så det kanske är onödigt att dra alla över en kam, och Västtrafik har från ledningshåll gjort det mesta rätt och aktivt tagit avstånd från det inträffade.
Men hur kunde det gå så fel då? I praktiken är det väl så att de nya kontrakterade vaktbolagen frångått praxis att förare åker gratis kollektivt så länge de åker i uniform och kan visa förarbevis.
Detta är förvisso korrekt, då lagen föreskriver att gratis resor skall förmånsbeskattas precis på samma sätt som en tjänstebil.
Men det har man genom åren alltid sett mellan fingrarna på, förtäljer källor vi pratat med.

Något som ytterligare komplicerar saken är att förare har rätt att resa gratis till olika stationer och hållplatser i tjänsten, för att kliva på ett nytt pass på en annan linje.
Dock föreskriver lagen att hemresor skall betalas av föraren själv.
Men denna information har biljettkontrollanterna ingen möjlighet att kontrollera med sina kortläsare – det vill säga vem som är i tjänst och inte är det.

Nu var den omhändertagne föraren såvitt jag kan förstå det på väg hem, efter att ha jobbat ett 11-timmarspass vilket han också uppgett till biljettkontrollanterna.
Men! Han var på väg till bussdepån där han hade sin bil, och principen är att arbetsdagen är slut först när man checkat in på depån.
Därför är det rimligt att anse att han faktiskt fortfarande var i tjänst när han ertappades av G4S personal.

Egentligen är detta av underordnad betydelse: Tjänsteman som företräder Västtrafik skall ALDRIG agera på det sättet ändå förutom möjligen i ren nödvärnssituation.
Vilket man kan argumentera för att den frihetsberövade föraren gjorde om han nu satt sig till motstånd: Vilket det inte finns några vittnesuppgifter till dags dato som tyder på.

Nu är det examenstider och vi kommer att få se mycket berusade ungdomar ute på spårvagnarna. En hel del av dem kommer säkert inte ha något färdbevis då dels terminskorten går ut men också att det glöms bort i den allmänna yran.
Då vill jag dock komma med en gammal brasklapp: Det är bättre att de befinner sig på vagnen än i en svarttaxibil där de kan bli våldtagna eller liggande i diverse diken.

Så varför bara nattvagnar på helgen?

Se min krönika här.
Det är dags att en gång för alla göra något åt detta.

Kontrollotto: Lösning för Västtrafik enligt Enrico Pallazzo

2015-06-03 av ozelot

kontrollottoIncidenten med busschauffören som pucklades på av biljettkontrollanter i helgen har med rätta väckt ont blod. Reklambyrån, kreativa plattformen och mötesplatsen Hey, it’s Enrico Pallazzo har kommit fram till en lösning som skall göra kollektivresandet roligare: Kontrollotto!

Så här förklarar de idén:

”Västtrafik, ett av Sveriges för tillfället mest hatade företag. Svarta rubriker, rasande resenärer och uppretade busschaufförer är resultatet av att en busschaufför blev nedbrottad och försedd med handfängsel av kontrollanter. Hur kunde det gå så här fel?

Egentligen är det inte så konstigt. Att bli kontrollerad av vakter är obehagligt, alldeles oavsett om du har en biljett eller ej. I miljöer där det finns hot om straff av olika slag blir människor rädda och nervösa. Stämningen kan snabbt bli spänd och hotfull. I värsta fall urartar det i våld. Ett återkommande problem för Västtrafik som helt enkelt inte uppstår i en positiv miljö.”
Att belöningar är bättre än bestraffningar om man vill driva förändringar i beteende är ett känt faktum. Här är ett exempel på vad Västtrafik kan göra istället för att kontrollera sina kunder.


Klicka på bilden ovan för att se filmen på Youtube.

Nu gräver vi upp Järntorget igen

2015-03-31 av ozelot

VägarbetareNya spårlinjen mellan Järntorget och Skeppsbron skall invigas senare i sommar, och krögare i berörda område är naturligtvis överlyckliga över att slippa springet till och från uteserveringen under denna lågsäsong i dagskassan? Eller att gäster överhuvudtaget med livet i behåll lyckas  ta sig mellan till exempel mellan Lagerhuset och Pustervik utan att trilla ner i ett slukhål? Det kommer nog inte bli så mysigt i alla fall, och det kommer nog att kännas ekonomiskt för många näringsidkare.

Men nåväl, nya spåret mellan Linné och Lilla Torget är i grunden något bra men vi kommer att få svära en hel del innan vi slutligen kan få glädjas av det.
I en första etapp skall spåret vid Järntorget kopplas ihop med Skeppsbrolänken (se där, bara att börja plugga in den glosan) och det påverkar såväl biltrafik som fotgängare, för att inte tala om kollektivtrafik, cyklister, boende, krögare och suputer.
Närmare bestämt alla, med start nu i påsk då de stora omläggningarna sker i samband med stora helger och skollov.

Inkopplingen av Skeppsbrolänken med Linné i påsk blir årets första omvälvande spårarbete, men även en längre avstängning i sommar väntar då spåren på Södra Hamngatan ska kopplas ihop med Lilla torget.
Premiär för nya spåren blir 17 augusti, då är det också dags för nästa spännande omledning av spårvagnstrafiken, den här gången mellan Järntorget och Grönsakstorget.

Heja heja

Spårarbetet i etapper:

• 3–6 april: Spårvagnstrafiken från Järntorget i riktning mot Första Långgatan stängs av.
• 6–9 april: Spårvagnstrafiken från Järntorget i riktning mot Linnégatan stängs av.
• 14 juni–3 augusti: Ingen kollektivtrafik på sträckan mellan Brunnsparken och Grönsakstorget.
• 17 augusti–14 september: Ingen spårvagnstrafik mellan Grönsakstorget och Järntorget.

Göteborgs-dj fast i vätskekontroll

2014-05-25 av ozelot

vinyl-decal-sticker-7998När Niclas Andersson – även känd som Ålen i dj-sammanhang – klev på buss 101 avgång 11.41 vid Korsvägen i riktning mot Bollebygd konfronterades han med en ovanligt omedgörlig busschaufför. När han avspänt äntrade fordonet med en nyinköpt kaffe stötte han nämligen omedelbart på patrull. Följande ordväxling utspelar sig nu:

– Du får inte ta med kaffe.
– Varför inte, frågar Niclas.
– Det är regler, säger chauffören och höjer sitt pekfinger och utför någon sorts ajabaja vift som till en fyraåring.
– Ge dig nu, jag är vuxen, det är lock på kaffet, vad tror du skall hända?
– Du får inte ta med kaffe, det är regler, upprepar chauffören.

Ålen Sr, som är på väg att hämta Ål Jr hos sin farmor, lessnar och säger till chauffören att sluta vara en sån trist paragrafryttare och tar med sig kaffet till sätet.

PLING*

*Högtalarsystemet sprakar igång, och därefter busschaufförens röst:

– Du får inte ta med kaffe, det är regler. Släng ditt kaffe här framme annars ringer jag polisen.

Ål tappar här tålamodet och utbrister genom hela bussen:
– Ja men gör det då, jävla pucko!

Tillägger högljutt:

– Vad tror du polisen gör? Kommer för att arrestera mig för olaga kaffeinnehav? Skärp dig och kör bussen bara.

PLING
– Jag kör inte bussen om du inte slänger kaffet.

Niclas börjar nu käna sig besvärad. Han känner medpassagerarnas ögon i nacken, pressen börjar bli kännbar.
Reglementets sturbmannführer håller på att vinna. Reser sig från sätet och går fram till chauffören.

– Här har du dina jävla regler och mitt kaffe, skit på dig!

Chauffören pekar därpå på papperskorgen, och utan någon mer ordutväxling tar Niclas bort locket och häller kaffet i däri.

Chauffören:

-Tack.

Vem tycker ni agerade rätt? Rättshaveristen Niclas eller den samvetsgranne busschauffören som vet att regler är till för att följas?

Busslinje 101 trafikeras av Nettbuss, i Västtrafiks linjenät.

Fritt att tjuvåka i en vecka

2012-04-25 av ozelot

Den video som förra veckan visade en ung kvinna som med tvångsmedel kvarhölls av Västtrafiks kontrollanter har fått konsekvenser. Folkstormen ledde till att Västtrafiks VD Lars Backström kritiserade kontrollanternas agerande i Västnytt. I protest mot uttalandet vägrade de under gårdagen att utfärda tilläggsavgifter. Nu meddelar företaget att samtliga biljettkontrollanter tas ur tjänst med full lön t.om 1:e maj.

Den främsta anledningen till åtgärden sägs vara hotbilden. Videon har utlöst stor animositet på sociala medier och många kontrollanter känner att det finns en hotbild. Samtidigt känner de sig svikna av sin VD, och menar att han vänder kappan efter vinden.
Under de närmaste dagarna kommer Västtrafik förtydliga informationen gentemot resenärerna beträffande kontrollanternas befogenheter.

Ingenting tyder egentligen på att kontrollanterna i den omdiskuterade videon gjort något formellt fel, vad Göteborg nonstop erfar. Men tjuvåkare torde i alla fall kunna pusta ut under en veckas tid.

Mer i dagens GP

Att störa sig på i lokaltrafiken: Skrev- eller ryggsäcksuppror?

2012-02-27 av ozelot

Nyss uppmärksammade vi en tuttrevolution här i stan. Den handlar om kvinnors rätt att slippa bära överdel på offentliga badhus, när nu t.ex Malmö och redan avskaffat regeln och det redan finns i Köpenhamn. Men Stockholm är som vanligt steget före. Där rasar sedan en tid en ”skrevrevolution”.

Skrevrevolutionen – eller macho i kollektivtrafiken som bloggen heter – handlar om män som skrevar brett med benen på offentliga färdmedel och därmed tar plats från andra. ”Att bre ut sig, ta över någon annans plats är ett symboliskt och aktivt återskapande, inte bara av makt utan också av en stereotyp maskulinitet”, anser författarna till manifestet.

För att illustrera sina argument ägnas en stor del av bloggen åt rena fältobservationer: Man smygfotograferar helt enkelt skrevande män på tunnelbanan.
Möjligen fanns det en humoristisk udd från början, även om jag är osäker och letar febrilt efter ledtrådar.
Men uppmärksamhet sökte man – och fick den.

ABC – Stockholms motsvarighet till Västnytt – uppmärksammades snart debatten.

Snart uppstod naturligtvis en motreaktion, denna gång bespetsade man sig på ett annat döseriöst och synnerligen irriterande fenomen: Kvinnor som brer ut sig i lokaltrafiken med sina shoppingkassar! Även denna hjärtefråga fick såklart snart en blogg.

Personligen finns det andra saker som stör mig mer i kollektivtrafiken. Dit hör människor som rusar på spårvagnarna utan att släppa av folk först. Eller människor som vänder sig tvärt utan att tänka på att de har en stor ryggsäck på sig. Och stryker sina regnvåta ärmar mot mitt ansikte på väg förbi där jag sitter, med knäna tätt isär.

Vad stör ni er på i lokaltrafiken? Använd gärna kommentarsfältet!

Dags att öppna plånboken, Västtrafik

2012-02-01 av Goteborg Nonstop

Att det är ovanligt trångt på vagnen har var och en märkt sen nån gång i julas. Så också medarbetare på GP som i mitten av januari kunde upplysa om att det faktiskt beror på vagnbrist.
Hälften av de nya italienska vagnarna håller inte måttet och avlöser varann, i en evighetslång kretsloppsbana på verkstan.
Kvar blir de gamla, skruttigare varianterna.

Nu sen rysskylan slagit klorna i oss blir bristen allt mer akut. Folk vill inte frysa så förbannat. De vill hellre ta vagnen om så bara en hållplats än att förfrysa händerna. Vantar funkar ju som bekant inte med iPhone…

I rusningstrafik gick idag trean, en av de viktigaste länkarna mellan öst och väst med en enda vagn. Av den gamla sorten.
Det tar fram det sämsta i människan att riskera att inte komma med första passande vagn. Borta är hänsynen till barnvagnar, fyllon och tom. gamla tanter. Starkast vinner när det gäller att komma på. Och hålla sig kvar i upprätt läge.
Det tar fram det sämsta i förarna som inte ens kan titta åt höger för att se om vägen är fri.

Det är inte okej längre. Det är inte Ok att det ens syns biljettkontrollanter på stan dessa dagar. Vad spelar det för roll att jag duktigt köpt mitt månadskort när jag aldrig kommer så långt in som till första stämpelautomat? Eller kommer försent till jobbet för att jag inte ens kommer med?

Jag förstår att det inte är Västtrafiks fel. Eller spårvägens. Och att den uppenbarligt felaktiga italienska investeringen har kostat dem skjortan.
Men just nu har vi faktiskt inte en stadstrafik värdig stan.
Vore eventuellt på sin plats att köra några månaders gratis resor för de tålmodiga som fortfarande inte vänt dem ryggen?
Helst innan folk lämnar det sjunkande skeppet helt och köper bil, stundande vägtullar till trots.

De är mäktigast i kultur-Göteborg: Göteborg nonstops lista 2011

2012-01-15 av ozelot

GP har haft sin makthavarlista, P3 tycker till om musikåret som varit och snart är det dags för Nöjesguiden. Här kommer Göteborg nonstops egen makthavarlista inom nöje och kultur. Några har vi säkert uteslutit för att de förekommer i alla andra sammanhang, andra har vi glömt och andra förträngt. Knock yourself up.

Kommun:
Det är svårt att komma förbi Göteborg & Co i dessa sammanhang, med tanke på hur många syltburkar de har fingrarna med i. Såsom chef för hela verksamheten får Sabine Söndergaard ta emot utnämningen.

Göteborgs kulturförvaltning med förvaltningschefen Björn Sandmark har ett stort inflytande. Han gav ett ett prestigelöst intryck under stormarna kring Konsthallen och är alltid tillgänglig för press. En opinionsbildare.

Göteborgs kulturnämnd är alla fattiga kulturutövares bästa vän. Ateljébidrag, bidrag till musik, konst, teater, film? Mångmiljonbelopp betalas ut varje år och handläggarna har såklart en stor makt. Men alla kan inte få en egen utnämningen så vi säger ordförande Thomas Martinsson (MP).

Övriga inom kommun:
Annelie Silvander är vår nitiske chef för Tillståndsmydigheten. Troligen en av de mest hatade personerna i Göteborgs krogvärld. Håller hög svansföring, skriver gärna på näsan men makt det har hon. Likaså Miljönämndens Kia Andreasson som har stort inflytande över t.ex uteserveringar och acceptabla ”bullernivåer”. Kan ödelägga Linné med ett penndrag.
Västtrafik sätter reglerna över hur vi kan förflytta oss i stan. Och om vi måste gå hem eller ta en svarttaxi. Lars Backstöm är VD.

Bubblare: Polismästare Lars Klevensparrbeslutar om polisinsatser vid idrottsevenemang samt är rådgivande vid utskänkningstillstånd. Samt drabbas stundtals av mundiarré.

Kultur:

Ted Hesselbom sitter i Kulturförvaltningens ledningsgrupp. Han är även ibland omsusad chef för Röhsska museet. Han har lyckats genomföra sin agenda, satt en lite mossig institution i fokus och fått besökarna nyfikna på verksamheten.

Göteborgs Filmfestival är en happening av internationella mått. Marit Kapla är som festivalgeneral en helt okontroversiell utnämning. Men vi tycker att det är lite tråkigt att rabbla chefer för stans institutionsteatrar och museer och även om de såklart är viktiga maktspelare väljer vi att gå vidare.

Inom film får Bio Roy och Hagabion dela på en utnämning som året runt erbjuder den enda motpolen till SF:s dominans. Ofta lite udda premiärer men även konserter och livesändningar från de stora arenorna (Bio Roy).

Stenastiftelsen ger miljonbelopp till kultur och forskning i Göteborg. Senast bl.a Frida Kahlo & Diego Rivera-utställningen på Göteborgs Konstmuseum som fick 1.4 miljoner. Ordförande är Madeleine Olsson-Eriksson.

Navid Modiri är en mångsysslare med en miljon projekt i luften. Vi tycker han skall nämnas. Liksom Jesper Larsson, projektledare på ADA, Pecha Kucha samt en av initiativtagarna till Creators Inn. Syns vidare nästan alltid där det händer så det är bara att ta rygg.

Nätverket Yimby är svårplacerad på just den här listan men får allt större genomslag. En ideologiskt fristående organisation som verkar för en förtätad stadsbild. Är en viktig åsiktsbildare inom stadsbyggnadsfrågor och visionerna kring Göteborg som stad. Delar omnämnningen med ekonomihistorikern Jan Jörnmark som är åsiktsbarn på samma handelstrapp i gatuplan.

HBTQ-Festivalen har lyckats rikta uppmärksamhet på genderfrågor, fått massor av medial uppmärksamhet och framförallt skapat en folkfest. Tasso Stafilidis har visserligen avgått som verksamhetschef men får utnämningen för lång och trogen tjänst. I samma anda nämnder vi även Hammarkullefestivalen.

Aleksander Motturi
har varit verksam som redaktör för tidskriften Glänta, är general för Clandestino Institutet med mängder av föreläsningar och drar också Clandestinofestivalen till stan med musiker från hela världen. Tillsammans med Johannes Anyuru står han bakom succépjäsen Förvaret på Stadsteatern, romandebuterade i år med Diabetikern och har publicerat massor av filosofiska essäer.

Bokmässans Anna Falck drar ett tungt lass som chef för Bok & Biblioteksmässan. Varje år flockas Sveriges kulturelit i baren på Park Avenue till de får ösas ut.

På bokmässan i år såg vi såväl Patrik Sjöberg som Linda Spåman. Patrik Sjöberg tycker vi förtjänar en utmärkelse för att idrott är kultur, han skrev en bok som rättvist diskuterades överallt och visade ungdomsidrotten i ett nytt ljus. Linda Spåman gav ut den geniala serieromanen Ett misslyckat självmord i Mölndalsbro samt gjorde en miljon andra saker förutom att bara vara sig själv.


Media:

Gabriel Byström är kulturchef på stadens största nyhetsorgan GP som därför måste nämnas lite i klump för att inte listan skall bli för lång. Arkitekturskribenten Mark Isitt, Kenny Genborg och Johan Lindqvist skuggar men det är Byström som ylar i högan sky bland annat i frågan om de fängslade Etiopiensvenskarna.

Mette Friberg basar över all SVT Produktion i Göteborg vilket inte vill säga lite. Ylva Andersson är motsvarigheten på Sveriges Radio och kan inte underskattas. Härifrån görs massa program med genomslag, t.ex Christer och Brunchrapporten.

Faktum har hamnat på även andra publikationers löpsedlar genom en rad uppmärksammade avslöjanden. Chefredaktör Aaron Israelsson får äran att hämta ut priset. Johanna Stål m.fl har gjort Camino Magasin till en riktigt bra tidning för ekomedveten livsstil och förtjänar ett omnämnande.

Nöjesguiden har en finger med i spelet i mycket som händer i stan – att vi kan dricka öl i klädbutiker t.ex men även som samarbetspartner till de stora festerna. Det är visserligen en tidning också men inflytandet är mer än bara redaktionellt så vi handplockar en spindoktor från kulisserna: Henning Widerberg.

Klubb & Nöje

2011 har verkligen varit partyduon By Haarts år. Vem har haart ett pip från Styrbord Babord sedan Irina & Erik lämnade. Desto mer har vi hört om villafester på Belparc, Musikhjälpen-partyn och när Djungeltrumman tycker att de har något att fira kallar de in proffsen för att något skall hända.

Woody West har plockat hur många internationella jätteakter till stan som helst och Göteborg är i deras tappning en förort till USA. Red Top, Kim & Kristina måste bara nämnas. Likaså LottenPustervik som gav dem en fristad från början till slut och gjorde baren till allas vardagsrum. Nyöppningen i vår är efterlängtad.

På den lite mer alternativa scenen är Christian Pallin gud. Han borde få en egen spårvagn med destination Kolonier lite var stans i stan. Nu får de inte vara kvar i Gårdaskolan längre men Christian har såklart fler ess i ärmen.

En ganska illa bevarad hemlighet är väl vad som händer på andra sidan älven. Om vi skiter i det vanliga fall struntar vi inte i det när Truckstop Alaska har sina event. Samma dragningskraft har Enrico Pallazzo när de öppnar upp lokalerna i Klippan.

Halleluja Artistbokning
får man förstås inte glömma. Erik Sundfelt och Blenda-Lars har nog lite fullt upp med nya krogsuccén Dubbel Dubbel, men inbjudningarna till Jazzhuset fortsätter trilla in från praktikanten. Jonas Jonk Haglund med sitt Showdown (Och Slacker, Pingisklubben etc) är nog meste bandbokaren alla kategorier dock och alla replokaldrömmars infriare.

Avenyn kanske inte riktigt nonstops hemmaplan, men Alexander Lindberg verkar ha rätt finish på kalufsen och vet hur man ler in i kameran. Sebastian Kapocs är nattklubbschef på Yaki-da vilket synts i stadens klubbguider, inte minst denna.
Avslutningsvis säger vi bara så här: Klara Grape.

Musik:

2011 har tillhört Roffe Ruff. Få vet vem han är, alla vill ha en del av kakan. Oavsett om man tycker det är bra eller inte har han satt sitt Majorna på kartan på ett helt originellt sätt.

Annars tycker jag det blir orättvis att välja ut enskilda artister då nonstop inte aspirerar på att vara en musikpublikation så vi fokuserar istället på institutioner, nyckelpersoner och scener som öppnat för det musikliv som finns idag:
Till exempel Svenska Grammofonstudion, Music-a-matic studion osv men jag vill gärna lyfta fram MUG. Hit har generationer av spirande musiker vallfärdat efter skolan för att få plocka på den där Stratocastern. Och Bruce Emms med personal har låtit dem hållas.

Elin Hedman på Border Music tog hjälp av vännerna Johan Schmeling och Rasmus Hansén och startade en helt ny festival på en ö. Precis rätt timing innan sommarens alla jättefestivaler, och Knarrholmenfestivalens lite mer slimmade indieformat kommer tillbaka i år igen. Fint så.

Musikbloggen Inmykitchen blev jämte kanske dödselectro Göteborgs viktigaste. Men Inmykitchens grepp att låta okända lokala akter uppträda i ett kök i Majorna framför en enkel kamera tar hem priset ändå. Har fått ett mycket stort genomslag på den oberoende alternativa musikscenen.

Näringsliv:

Företrädare för näringslivet kan vara nog så avgörande för hur den kulturella kartan ser ut i Göteborg.
Macforum är väl lite av 2000-talets Fürstenbergs i sin roll av kulturmecenat i Göteborg. Finns väl inte en enda kulturentrepenör som inte knattrar på en lånad mac, och lokalerna står allt som oftast för både konst, musik och djs.
Modefamiljen Nudie-Acne-Weekday spelar i samma startelva.
Gais dessvärre.

Thomas Dahl på Wallenstam har gett oss det underbara Avenyn vi alla älskar genom sin medvetna politik att trissa upp hyrorna, och Higab äger många av stadens kulturfastigheter. En lösning är i sikte i Storanfrågan, men vad hände egentligen med Stureplansgruppen som tydligen vann offerten på restaurangverksamheten? Tro inte att vi inte försökt få tag i dem..

Det här var slutet på det här årets lilla summering. Säkert har vi glömt någon men vi har tänkt länge, och listan aspirerar inte på att vara heltäckande. Har du synpunkter eller egna förslag går det bra att använda kommentarsfältet nedan.

Sightseeing med spårvagn: Ladda ned appen gratis

2011-07-11 av ozelot

Lets Face it, att åka Paddan är ju sådär pinsamt. Särskilt när alla ölpimplare i Kungsparken vägrar vinka tillbaka på tyska, utan istället kastar tomma ölburkar ner i båten. Nej bättre då att åka spårvagn som vanligt folk, men ändå inte gå miste om en hurtig speakerröst som ledsagar en genom stadens historiska begivenheter, lite diskret sådär genom lurarna på en Iphone.

Med hjälp från Göteborgs Stadsmuseum har Västtrafik tagit fram en ny applikation för smartphones. Tjänsten ”Spårvagnssightseeing” erbjuder guidade turer med en röst som vägleder resenären genom Göteborg och avslöjar historiken om de områden, byggnader och monument som passeras.

– Appen hjälper dig hitta närmaste hållplats där guidningen startar och att hitta rätt biljett. En annan smart lösning är att du kan köpa en sms-biljett direkt i applikationen eller få en vägbeskrivning till närmaste försäljningsställe, säger Maria Björner-Brauer.

Turerna tar cirka 45 minuter och förutom att hitta rätt vagn berättar appen även när det är dags att byta linje. Varje resa avslutas alltid där den startade. Tjänsten är gratis att ladda ned och det enda som behövs är ett giltigt färdbevis. Den finns tillgänglig på engelska och svenska för iPhone och Android.

Appen är utvecklad av Forsman & Bodenfors och kan laddas ned här.

Försök inte ta dig nånstans – det är ju vinter

2010-02-20 av Goteborg Nonstop

Göteborg är bra på mycket, men inte på vinter. Tak rasar. Ryggar rasar över snöskyfflar. Folket rasar över att behöva pulsa. Och kollektivtrafiken rasar såklart helt. Du som åkt in från Lerum eller nån annan spännande kranskommun för att mingla med det vackra folket på Avenyn, har stora utsikter att bli sittande på centralen i natt. Och ring inte Västtrafik. Dom vill inte ha med dig att göra.

På grund av de just nu svåra väderförhållandena så har vi mycket svårt att upprätthålla någon trafik. I Bohuslän, Dalsland och Skaraborg (utom Skövde stadstrafik) är all trafik inställd resten av lördagen. I Göteborgsområdet är det stora störningar och en hel del inställda linjer. Även tågtrafiken är till stora delar inställd…
…Västtrafiks kundservice har just nu mycket långa telefonköer. Om du har frågor kring trafikläget rekommenderar vi dig att läsa här på hemsidan och inte ringa kundservice eftersom de inte har mer information om trafikläget än den som finns på hemsidan.


Behöver jag säga att resegarantin naturligtvis inte gäller. Det är ju KATASTROFLÄGE.

Uppdaterat 100221 kl. 14.20:
Spårvagnstrafiken:
Linjer som trafikeras just nu är
1,4,5,9 och 11. Det är 25 minuters trafik på dessa linjer. Det hela beror på den rådande väderleken.

All trafik inom och till/från Fyrbodal, Bohuslän, Dalsland och Uddevalla stadstrafik är åter i trafik. Detta gäller även expresslinjer. Räkna dock med förseningar.

Inställda tåg:
– Göteborg – Uddevalla – Skee (Bohusbanan), banan är avstängd tills vidare. För sträckan Göteborg – Uddevalla ges ny prognos kl 16:00 söndag.
– Herrljunga – Uddevalla (Älvsborgsbanan), banan är avstängd till söndag kl 18:00.
– Göteborg – Öxnered, banan är avstängd till söndag kl 18:00.
– Öxnered – Karlstad, banan är avstängd. Prognos satt till måndag den 22 feb, kl 06:00.
– Falköping – Nässjö, banan är avstängd. Prognos satt till måndag den 22 feb, kl 06:00.
– Göteborg – Skövde (Västra Stambanan), begränsad pendeltågstrafik Göteborg – Alingsås körs. Övrig tågtrafik Göteborg – Skövde är åter i trafik men vissa turer kan bli inställda och räkna med förseningar.

Mitt tips är att stanna hemma tills våren kommer. Titta på OS eller nåt. Själv tror jag jag ska testa de där små geletuberna vi fick på Trädgårn igår. Kanske kan pigga upp.

Bloggar

Bloggarna är våra skribenters mer personliga uttryck.

Chawki

Uppdaterad 2021-01-12

   DE som brukar köra mig till sjukan har Corona båda två så idag fick Aloun, min systers man skjutsa mig istället. Vi möttes utanför en cykelbutik vid Masthuggstorget. Jag hade packat duntäcke, kudde, lakan, min egen goda rödbetssallad, pappas chilipasta special och Coops ärtbullar som ja stekte i morse….

Läs Chawkis blogg...

Nina

Uppdaterad 2018-04-01

Du stillnar död i min snömun, så lik en katatonisk lem, en urtagen av barmhärtighet sederad. Ett sovande trapphus, ett bortglömt dike, rännsten. Eldhärjad och bar rör jag mig mot tornet. Det lossas och lassas, besviket hänger brösten, vissnade, torra. Jag är tre dagar sen, allt skall brinna. Det som…

Läs Ninas blogg...

Tuores

Uppdaterad 2020-03-17

Gud talade till mig genom denna gren, under denna gren talar jag till Dig. Vid Din sida nära havet anar jag skepp som lyfter. Vid Din sida nära havet känner jag skepp som kommer. Det står en brygga av guld på min jord, där väntar jag på Dig. Den bleka…

Läs Tuoress blogg...

Stefan Falck

Uppdaterad 2020-05-22

Dr Bosanders lyckliga memoarer i pastellblått Det va en solig eftermiddag i mitten av maj Det började jummo vräfa zutonkel in das operahouse. En smal strimma av sol sken på levnadsexperten Barbarellas  ljuva lår och Dr Bosander spanade genom tystnaden i lägenheten efter ett skepp som tar sig genom tidsåldrarna…

Läs Falcks blogg...

Primadonnan

Uppdaterad 2021-01-03

 Matti Ollikainen i PÅ SPÅRET i TV i fredags.  Bra som vanligt. Med KIKKI DANIELSSON och låten som va med i Israels mellofestival.  Låten som blev en landsplåga i radio P4. Men KIKKI är bäst och söt och rar och fräsch. Hon va jättefräsch i TV alltså! Jag blev så…

Läs Primadonnans blogg...

Johnny Larsson

Uppdaterad 2020-02-28

Här kommer några rader om Brötz den 19 februari. i första set så äntrar Ferdinand Bergström från Oslo scenen för att spela solo på gitarr  och det gör han på ett briljant vis, han är tekniskt driven och snabb i fingrarna  men det känns aldrig som ett onödigt uppvisningsspel utan…

Läs Larssons blogg...

KakaDua

Uppdaterad 2019-03-08

När politikerna i riksdagen gick i biologisk kohort och började dela ut skattepengar till aktiemarknaden utan omvägar genom det nya pensionsystemet och vi alla fick oranga kuvert då var det så att jag försökte hålla fast lite det gamla genom att delegera det jag kunde tillbaka till staten genom räntepapprena…

Läs mollers blogg...

Wheeler

Uppdaterad 2018-02-23

På Folkteaterns facebooksida går det att läsa i en kort intervju hur Pelle Ossler tycker tystnaden är det bästa ljudet. Det är just i den tystnad som kommer efter en ton som ger just den tonen sin karaktär. Utan tystnad blir tonen en konstant företeelse, något oändligt som aldrig tar…

Läs Wheelers blogg...

ozelot

Uppdaterad 2017-03-22

När jag var i Maryland. Och fortfarande bara ett frö till den jag skulle. Skolbuss, cigarettglöd från de svartas uthus. Bilar som passerar genom prärier i hög hastighet. Jag genade ibland genom en majsåker. Genade mycket på den tiden. Jag visste. Även i dag vet jag. Att den varelse som låg…

Läs ozelots blogg...